Nieuws

Zestig mensen aan de slag met afstand tot arbeidsmarkt

22 juli 2013

Zo’n zestig mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt kunnen straks aan het werk bij het project Katoen Groen en Doen. Dat is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die is ondertekend door de bestuurders van de Hartekamp Groep (Jan Bauer), Heliomare (Cees Raaijmakers), Paswerk (Cees Boon) en RIBW K/AM (Iske ter Haar).

Deze organisaties bundelen hun krachten en kwaliteiten in het kader van het voorgenomen besluit om AWBZ- functies over te hevelen naar de Wmo en de Participatiewet. Het project start per 1 november 2013 vanuit wijkcentrum ‘Meerwijk Centrum’ in Schalkwijk.

Doorstromen naar (on)betaalde baan
Het belangrijkste doel van het project is om mensen te begeleiden naar begeleid werk of een (on)betaalde baan. Binnen het project Katoen Groen en Doen worden een tweedehands kledingwinkel, een groenbedrijf en een klussenbedrijf opgezet. Hier krijgen zestig mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt begeleiding tijdens het werk waarbij ze uiteindelijk doorstromen naar een (on)betaalde baan.

Vanuit de vier organisaties krijgen cliënten de kans om deel te nemen aan dit project. Daarnaast kunnen Haarlemmers met een WWB- of UWV-uitkering die aan het werk willen zich aanmelden. Ook wijkbewoners zijn van harte welkom; als vrijwilliger, als klant of bezoeker en natuurlijk als deelnemer aan het project.

Iets anders dan dagbesteding
Bij Katoen Groen en Doen leren mensen hun mogelijkheden te benutten en te ontwikkelen. Mensen werken hier een afgesproken periode en het accent ligt echt op werken, waarbij doorstroom naar begeleid werk of een (on)betaalde baan belangrijk is. Het is dus echt iets anders dan dagbesteding.

Om het project te laten slagen, is een goede samenwerking van groot belang. Samenwerking tussen de vier partners, met aangrenzende projecten (zoals het buurtbedrijf Parkwijk), met ondernemers uit de buurt én met de gemeente Haarlem.
Binnen het project wordt gezocht naar stageplekken, onbetaalde werkplekken en natuurlijk naar betaalde banen. De eerste gesprekken zijn hierover al gevoerd met de ondernemers in Schalkwijk.

Meer dan een winkel
De tweedehands kledingwinkel moet ook een ontmoetingsplek worden voor de buurt. Zo kunnen mensen die gaan solliciteren maar geen geschikte kleding hebben, hier terecht voor een ‘sollicitatiepak’. RIBW K/AM heeft ervaring met de ‘metamorfose’ waarbij mensen uit de ingezamelde kleding leuke setjes aangemeten krijgen. De aanvoer van kleding gebeurt via de vier organisaties en vanuit Spaarnelanden; bij Katoen Groen en Doen zal de kleding worden gesorteerd, versteld en gestreken.

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst is het startsein gegeven voor het project Katoen Groen en Doen. De werkzaamheden starten vanaf 1 november 2013 in wijkcentrum Meerwijk Centrum in Schalkwijk.

Deze pagina is een onderdeel van: