Nieuws

‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk

10 mei 2017

Slechts 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland heeft werk. Veel te weinig als we dat afzetten tegen de rest van NL, waar 2/3 van de beroepsbevolking werkt. Naar schatting zou nog eens 1/3 van alle slechtziende mensen prima in zijn eigen inkomen kunnen voorzien. Met het oog op de Participatiewet stemt dat gunstig. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) is voor maatwerk ondersteuning voor mensen die slechtziend of blind zijn. Eind maart ontving ze van REA College studenten een boekje waarna de staatssecretaris liet weten dat er nu snel iets moet gebeuren! Zichtbaar in werk gaat aan de slag.

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor re-integratie naar werk van blinden en slechtzienden. Voor het begeleiden van deze groep is specifieke kennis en ervaring nodig die gemeente nog nauwelijks hebben, blijkt uit onderzoek van Regioplan. Expertiseorganisaties Bartimeus en Visio bundelen hun krachten met de kennis en mogelijkheden van gemeenten, VNG, UWV, SBCM, en de Oogvereniging onder de naam ‘Zichtbaar in werk’.

 

Participatiewet voor mensen met oogbeperking

Waarom hebben zoveel slechtzienden nu nog geen baan? Arbeidsbemiddelaars, waaronder gemeenten, zijn nog onbekend met deze groep en hebben amper ervaring in het begeleiden naar werk bij geschikte werkgevers. En potentiele werkgevers zijn zich vaak niet bewust dat er hulpmiddelen beschikbaar zijn voor hun bedrijf. Of ze zijn zich niet bewust van de potentie van blinden en slechtzienden, terwijl onder deze groep net zoveel mensen een afgeronde VMBO, MBO of HBO+ opleiding hebben afgerond als de rest van de Nederlandse bevolking.

 

Zichtbaar in Werk

De pilot ‘Zichtbaar in Werk’ is een directe opdracht van het ministerie van SZW, nadat een succesvolle businesscase heeft aangetoond dat het maatschappelijk voordeel oplevert wanneer blinden en slechtzienden werken. De opdracht is het inrichten van een landelijk Expertisecentrum Arbeid voor blinden en slechtzienden. De pilot wordt gevoerd in de arbeidsmarktregio’s Amsterdam, Noordoost Brabant en Stedendriehoek/Noord Veluwe en bestaat uit een gerichte aanpak:

  • Het Team Inclusief; een compact team van professionals die als aanjager, inhoudelijk expert en procesregisseur functioneren, aanvullend op de regionale werkbedrijven;
  • Landelijke projectleider; stuurt het Inclusief Team aan, verankert de re-integratiemethodieken verspreidt en borgt opgedane kennis;
  • Een online kennisportaal voor professionals en/of jongeren waar kennis over werken met een visuele handicap kan worden gedeeld en geraadpleegd;
  • Een publiciteitscampagne waarmee zowel professionals, jongeren als potentiele werkgevers worden bereikt.


Voor wie?

De aanpak van Zichtbaar in Werk richt zich in eerste instantie tot jongeren van 18-27 jaar in de drie arbeidsmarktregio’s die op zoek zijn naar een baan. De pilot loopt twee jaar; eind 2018 hopen we 20 jongeren blijvend aan werk te hebben geholpen en de daarmee opgedane kennis beschikbaar te hebben voor andere arbeidsmarktregio’s. De jongere krijgt een vast aanspreekpunt. Het Team Inclusief werkt intensief samen met professionals binnen de betrokken regio’s. Samen met werkgeversservicepunten gaan zij actief op zoek naar potentiele werkgevers waardoor ook werkgevers in de keten opgenomen worden.

Help mee om kandidaten te vinden

Een uitdaging is het matchen van vacatures aan jongeren met een visuele beperking. Met toolkits zijn vacatures te scannen op geschiktheid en met het Team Inclusief kan worden gekeken wat er verder nodig is. De grootste uitdaging is echter het vinden van kandidaten: jongeren met een visuele handicap. Zij wonen meestal nog thuis en zijn niet bekend bij de gemeenten. Om kandidaten in beeld te krijgen heeft de pilot ‘Zichtbaar in Werk’ uw hulp als professional nodig! Kent u jongeren die in aanmerking komen? Of wilt u meer weten over het project of op een andere manier meewerken? Neem dan contact op met Bartiméus per mail via sterkinwerk@bartimeus.nl of bel 0341 - 498 498.
 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: