Nieuws

ZN publiceert het Declaratieprotocol AWBZ 2013

20 september 2012

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het Declaratieprotocol AWBZ 2013 gepubliceerd. Het Declaratieprotocol is onderdeel van de Overeenkomst Zorgkantoor-Zorgaanbierder AWBZ 2013. Het declaratieprotocol is beschikbaar als bijlage bij de Modelovereenkomst 2013.

Met ingang van 2013 is het declaratieprotocol onderdeel van de inkoopovereenkomst AWBZ. Hiermee is een volgende stap gezet op weg naar uniformering van de inkoop- en verantwoordingseisen van de zorgkantoren. Om onnodige administratieve lasten voor haar leden te beperken zet de VGN zich al geruime tijd in om uniform gedrag van zorgkantoren te bereiken. Meer informatie over de strijd van de VGN tegen onnodige administratieve lasten vindt u onder het Actieplan Administratieve Lastposten.

Alle documenten over de zorginkoop 2013 vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: