Nieuws

Zorgkantoren publiceren aan de Wlz aangepaste documenten

18 december 2014

Zorgverzekeraars Nederland heeft vanwege de aanvaarding van de Wet langdurige zorg (Wlz) de modelovereenkomst zorgaanbieder-zorgkantoor 2015 aangepast en gepubliceerd. Ook de addenda bij die overeenkomst zijn aangepast. Deze documenten gebruiken zorgkantoren voor de overeenkomst die met uw instelling gesloten wordt.

Wijzigingen

De wijzigingen in de Wlz overeenkomst zijn apart weergegeven in een voorblad. In de de addenda Voorschrift Zorgtoewijzing en het Protocol uitvoering regeling meerzorg is aangegeven welke passages zijn gewijzigd. Het voormalig handboek spoedzorg, nu handboek crisiszorg, is dusdanig gewijzigd dat er geen versie is toegevoegd waarin de wijzigingen zichtbaar zijn. U vindt deze documenten op de website van ZN