Nieuws

Zomertijd

Zondag 31 maart 2019 gaat de zomertijd in. Met de zomertijd gaat de klok een uur vooruit. Van 2 uur ’s nachts naar 3 uur ’s nachts om precies te zijn.  

Een veel gestelde vraag aan de CAO-helpdesk is: 'Moet ik de medewerker die in die nacht gewerkt heeft, betalen naar het aantal uur dat de medewerker ingeroosterd is of naar het aantal uur dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt?'  

De CAO-helpdesk van de VGN adviseert u de medewerker te betalen wat hij daadwerkelijk aan aantal uren arbeid heeft verricht. Dat de klok gedurende zijn dienst vooruit is gegaan mag hier naar onze mening geen belemmering voor vormen. 

Voorbeeld zomertijd 

Medewerker staat van 23.00 tot 06.00 uur (zomertijd) ingeroosterd. In principe werkt de medewerker dus 7 uur maar dat door het ingaan van de zomertijd de medewerker daadwerkelijk 6 uur werkt en daarmee recht heeft op salaris over 6 uur. 

Wintertijd

Wanneer we in dezelfde lijn doorredeneren, betekent dit ook dat wanneer in de winter de klok achteruit gezet wordt, de werknemer recht heeft op loon over de uren die hij daadwerkelijk heeft gewerkt. 

Voorbeeld wintertijd 

Medewerker staat van 23.00 tot 05.00 uur (wintertijd) ingeroosterd. In principe werkt de medewerker dus 6 uur maar dat door het ingaan van de wintertijd de medewerker daadwerkelijk 7 uur werkt en daarmee recht heeft op salaris over 7 uur. 

Heeft u vragen over de interpretatie/toepassing van de CAO Gehandicaptenzorg dan kunt u, indien u de vraag stelt namens een lidinstelling van de VGN, contact opnemen met de CAO-Helpdesk van de VGN via caohelpdesk@vgn.nl of via 030 – 27 39 719 (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur). 

Deze pagina is een onderdeel van: