Nieuws

Zorg, politie en Openbaar Ministerie werken samen tegen agressie

26 september 2016

Zorgorganisaties, politie en het Openbaar Ministerie (OM) slaan op regionaal niveau de handen ineen om de aanpak van veroorzakers van agressie en geweld tegen (jeugd)zorgprofessionals beter vorm te geven. Duidelijk over agressie organiseert dit najaar bijeenkomsten in het hele land waar zorgmedewerkers en VPT-functionarissen van politie en OM met elkaar in gesprek gaan om kennis te delen en afspraken te maken.

Steeds meer zorginstellingen zijn duidelijk: agressief gedrag tegen hulpverleners wordt niet geaccepteerd. Maar juridische opvolging vindt na een zwaar incident niet altijd plaats. Met de organisatie van acht regionale bijeenkomsten wordt gestreefd naar meer samenwerking tussen de drie partijen. Frank Bluiminck, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en één van de initiatiefnemers van actieplan 'Veilig Werken in de Zorg' waar de bijeenkomsten deel van uitmaken: “VGN is er voorstander van dat van ernstige incidenten altijd aangifte wordt gedaan. Niet als straf voor de cliënt, maar juist om een duidelijk signaal te geven dat een grens is overschreden.”

Preventieve afspraken cruciaal

Tijdens een eerdere bijeenkomst in Zwolle werd gesproken over het belang van één vaste contactpersoon per zorgorganisatie, die direct kan schakelen met de lokale politie of de vaste Veilige Publieke Taak (VPT)-contactpersonen. Zorg- en politiemedewerkers blijken elkaar nu door een gebrek aan kennis en afspraken nog te weinig te vinden. “Zorgorganisaties moeten de rol van de politie goed begrijpen, andersom is kennis van de beperkingen of ziektebeelden van cliënten of patiënten essentieel”, aldus Frank Bluiminck. “Juist wanneer zorginstellingen en wijkagenten met elkaar aan tafel gaan en preventief afspraken maken, wordt juridische opvolging eenvoudiger.”

Opvolging van incidenten vergemakkelijken

Tijdens de bijeenkomsten ‘Samenwerken met politie en OM’ wordt het maken van dergelijke gezamenlijke afspraken gestimuleerd. Per regionale eenheid ontmoeten zorgprofessionals en contactpersonen van de politie en het Openbaar Ministerie elkaar om het opvolgen van agressie-incidenten tegen hulpverleners makkelijker te maken. Meer informatie is te vinden op www.duidelijkoveragressie.nl

Veilig Werken in de Zorg

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’ is geïnitieerd en wordt uitgevoerd door sociale partners in de zorg en jeugdzorg: ActiZ, BTN, CNV Zorg en Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen