Nieuws

Zorgcontinuïteit in balans, voorbereid zijn op crisissituaties

20 oktober 2015

Zorgcontinuïteit in balans is een praktische tool die zorgorganisaties een handvat biedt voor operationele planvorming voor het continueren van de zorg bij een grootschalig incident. De tool is uitgebracht door GGD GHOR Nederland en wordt ondersteund door de regionale GHOR bureaus.

Grootschalige calamiteiten en crisissituaties  zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen moet er meteen en doelmatig worden gehandeld. De zorg voor cliënten en bewoners staat daarbij voorop.

Steeds meer zorgorganisaties bereiden zich daarom voor op eventuele calamiteiten of crisissituaties en leggen dit vast in plannen.

Een goede bron van informatie over calamiteiten die zich kunnen voordoen en het continueren van de zorg tijdens en na een calamiteit, is de landelijk bekend geworden leidraad COBRA. Het is vaak lastig gebleken om vanuit de theorie de praktische vertaalslag naar een operationeel handzaam instrument te maken. Met de tool Zorgcontinuïteit in balans wordt beoogd die vertaalslag concreet invulling te geven. Zorgorganisaties hebben meegewerkt aan het opstellen van de tool.

 

Wat kunt u ermee?

Iedere zorgorganisatie kent andere structuren. Daarom heeft de tool ‘denkkaarten’ die u omvormt tot ‘taakkaarten’ aan de hand van uw eigen (zorg)processen. Dit kan eenvoudig, mede aan de hand van de informatie die u bijvoorbeeld in een calamiteitenplan/bedrijfsnoodplan en/of zorgcontinuïteitsplan heeft staan.
Als de tool gebruiksklaar is voor uw organisatie, biedt het u:

  • Ondersteuning om zo snel mogelijk overzicht te krijgen van de situatie en de activiteiten van de (crisis)organisatie van uw instelling;
  • Ondersteuning om zo snel mogelijk besluiten te nemen over welke acties moeten worden uitgevoerd, door wie en met welk resultaat;
  • Ondersteuning om sturing te geven aan de medewerkers op de werkvloer.

Het doel is dat het gebruik van de tool ertoe leidt dat een zorgorganisatie af kan stappen van de papieren tijger (het vaak lijvige ‘zorgcontinuïteitsplan’) en dat u hiermee een instrument heeft dat niet alleen bij de voorbereiding op calamiteiten ondersteuning biedt maar juist op de momenten dat het er toe doet.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij GGD GHOR Nederland of bij één van de regionale GHOR contactpersonen.

Deze pagina is een onderdeel van: