Nieuws

Verduidelijking afspraken testen van zorgmedewerkers

Leestijd: 3 minuten
22 april 2020

Deze week heeft Minister De Jonge een brief gestuurd met een verduidelijking van de afspraken over het testen van zorgmedewerkers. Reden voor deze brief is het wegnemen van barrières voor het testen van zorgmedewerkers, zodat er voor zorgmedewerkers, als zij 24 uur klachten hebben gehad, alle ruimte en capaciteit is om te worden getest.

Testen coronavirus

Testen van zorgmedewerkers

Het testen van zorgwerkers op welke besmetting dan ook is in principe een werkgeversverantwoordelijkheid. In het geval van COVID-19 is vanwege de bijzondere situatie ervoor gekozen om de GGD te vragen de organisatie voor testen van medewerkers buiten het ziekenhuis op zich te nemen. In de meeste gevallen zal een betrokken bedrijfsarts, AVG of huisarts, indien nodig na triage, contact opnemen met de GGD voor een doorverwijzing. De zorgmedewerker wordt door de betreffende arts aangemeld bij de GGD voor een testafname.  De regie voor het testen ligt bij de GGD in de regio. Op deze pagina van de GGD-GOHR vindt u duidelijke informatie over de procedure voor zorgmedewerkers voor het laten uitvoeren van een Coronatest. 

In bepaalde regio's kiezen sommige zorginstellingen er -al of niet in overleg met de regionale GGD- voor om hun testinspanning van vóór 6 april te continueren dan wel zelf de testen uit te gaan voeren en geen gebruik te maken van de diensten van de GGD.

Andere kernpunten uit de brief zijn:

  • Er is voldoende testcapaciteit en dus geen reden om zorgmedewerkers niet te laten testen.
  • De zorginstelling bepaalt welke arts de triage uitvoert. Het maakt de GGD niet uit welke arts dit doet en de GGD kan de triage op zich nemen, in het geval er geen arts bij de instelling beschikbaar is.
  • De bekostiging van het testen mag geen probleem zijn en in geen geval worden verhaald op de zorgmedewerker (ongeacht of dit een werknemer of een zzp’er is)
  • Er worden nog nadere afspraken gemaakt over het testen van patiënten/ cliënten buiten het ziekenhuis met klachten conform de actuele LCI richtlijnen. De minister is nog in overleg met de vertegenwoordigers van huisartsen en de GGD hierover. Zodra hier meer over bekend is, zal de informatie in dit artikel worden bijgewerkt.

Zie ook onze veelgestelde vragen over testen op het coronavirus. Mocht u toch tegen zaken aanlopen die niet goed verlopen, dan willen wij u vragen om deze knelpunten te melden bij ons via de mail corona@vgn.nl. De VGN bundelt deze knelpunten en legt deze neer bij de GGD/GHOR.

Annemarie Peters VGN
Wil je meer weten?
Neem contact op met Annemarie Peters-Bartraij