Nieuws

Zorginstellingen houden hand op de knip

08 augustus 2012

De totale uitgaven van zorginstellingen stegen in 2011 maar mondjesmaat met 2,8 procent. Dat blijkt uit de analyse van de jaarverslagen van 1.204 zorginstellingen door inkoopcoöperatie Intrakoop. In totaal gaf de zorgsector in 2011 51,3 miljard euro uit, waarmee het een van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse economie is.

Met de stijging van de uitgaven zijn tegelijkertijd ook de bedrijfsopbrengsten toegenomen, schrijft Intrakoop. Met 3,0 procent tot 53,2 miljard euro. De gemiddelde resultaatratio, het netto jaarresultaat gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten, is 1,9 procent positief. Het zijn vooral de zorgorganisaties onder de vijfhonderd fte die qua rendement boven dit gemiddelde presteren.

Grootste kostenposten
Personeelskosten vormen met 67 procent de grootste kostenpost van zorginstellingen, gevolgd door overige bedrijfskosten (27 procent) en afschrijvingen (6 procent).

Personeelskosten uitgesplitst
De personeelskosten nemen in 2011 met 4,1 procent toe tot een totaal van 34,2 miljard euro. Grootste stijger zijn de kosten voor externe inhuur: de uitgaven aan personeel niet in loondienst nemen met 7,3 procent toe naar 1,8 miljard euro. De lonen en salarissen stijgen met gemiddeld 3,9 procent.

Inkoop
In 2011 bedragen de inkoopuitgaven in de zorg 22,6 miljard euro. Deze kosten bestaan uit exploitatiekosten (16,8 miljard euro) en investeringen (5,8 miljard euro). Bijna de helft van de investeringen (2,8 miljard euro) gaat om investeringen in gebouwen en terreinen, die in 2011 met 7,5 procent stijgen. Onder de exploitatiekosten vallen onder meer de patiënt- en bewonersgebonden kosten (4,8 miljard euro), de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten (2,4 miljard euro) en onderhoud en energiekosten (1,6 miljard euro). De patiënt- en bewonersgebonden kosten stijgen in 2011 met 5 procent. Ondanks de stijgende voedingsprijzen nemen de voedingsmiddelen en hotelmatige kosten slechts met 1,3 procent toe. De kosten aan onderhoud en energie dalen licht met - 0,4 procent.

Intrakoop
Frank Kaptein, directeur Intrakoop: ‘Uit ons onderzoek blijkt hoe belangrijk de zorgsector is voor de Nederlandse economie. Voor personeel, bijna 600.000 fte, en voor toeleveranciers, 22,6 miljard euro. Als geheel doet de zorgsector het goed, maar er zijn grote verschillen tussen de verschillende deelsectoren en tussen instellingen onderling.’

Bron: Zorgvisie