Nieuws

Zorgkwaliteit verbeteren door samen oplossingen te bedenken

27 juni 2013

Als cliënten hulpvragen hebben of moeilijk gedrag laten zien, is het belangrijk dat daar een goede oplossing voor komt. De methode handelingsgerichte diagnostiek helpt om die oplossing te vinden. Gedragsdeskundigen, begeleiders, belangenbehartigers/verwanten en cliënten bekijken aan de hand van vaste uitgangspunten samen wat de cliënt nodig heeft. Stichting Philadelphia Zorg uit Amsterdam voerde de methode in op één van haar locaties. “We bedenken nu samen oplossingen waar we alleen niet op waren gekomen.”

In handelingsgerichte diagnostiek staat de vraag van de cliënt centraal. Aan de hand van een aantal fasen, waaronder de intake, het vaststellen van de vraag en het onderzoeken van de oorzaken, wordt een plan van aanpak gemaakt om de cliënt te helpen. Floor Wildschut, gedragsdeskundige bij Stichting Philadelphia Zorg: “Het bijzondere van deze aanpak is dat je samen met alle betrokkenen aan de slag gaat om de oplossing te vinden: met begeleiders, de gedragsdeskundige, belangenbehartigers of ouders én cliënten. De methode is van iedereen. Logisch, want begeleiders en ouders weten als geen ander wat een cliënt nodig heeft. Philadelphia Zorg werkte al wel volgens de methodiek, maar het was nog niet op alle locaties even goed ingebed. Daarom namen we deel aan het leernetwerk Handelingsgerichte diagnostiek: we wilden onderzoeken of we goed bezig zijn en waar het beter kan. Met als doel het verbeteren van de zorg voor onze cliënten.”

Betere zorg leveren

Philadelphia Zorg koos één pilotlocatie en stelde een team samen dat deelnam aan het leernetwerk, bestaande uit begeleiders, een locatiemanager en een gedragsdeskundige. Het team ging aan de slag met een aantal leerdoelen, waaronder systematischer werken, regelmatiger formeel overleggen en beter rapporteren. Ook het betrekken van ouders en cliënten was een belangrijk punt. “Als team hebben we vervolgens een leertraject rond handelingsgerichte diagnostiek gevolgd”, zegt Floor. “We informeerden ouders over onze aanpak en stelden een actieplan op. We hebben vaste overlegmomenten ingesteld en zijn beter gaan rapporteren over gemaakte afspraken.”

Ouders en cliënten betrekken

Handelingsgerichte diagnostiek heeft vijf uitgangspunten, waaronder transparant werken, samenwerken met alle betrokken en aandacht voor het positieve. “We zijn nadrukkelijker volgens die uitgangspunten gaan handelen”, vertelt Floor. “Neem transparant werken. Ik probeer heel open te zijn over waar ik mee bezig ben. Daardoor gaan medewerkers en ouders sneller meedenken en lukt het beter om verwachtingen af te stemmen. We betrekken ouders en cliënten ook veel nauwer bij de zorg. We bellen hen regelmatig. Niet alleen als het niet goed gaat, maar ook over positieve dingen. We stellen nu samen met cliënten hun leerdoelen op. Die schrijven we in hun taal op, met pictogrammen voor de verduidelijking. Voor cliënten is het helder waar ze aan werken en ze kunnen zo gemakkelijker meepraten en meebeslissen over hun leerdoelen.”

Betere samenwerking

Floor is tevreden over de resultaten van de nieuwe aanpak. “We kunnen de vorderingen van cliënten beter volgen en kleine signalen eerder opvangen. Dat voorkomt dat er problemen ontstaan. Als medewerkers communiceren we beter met elkaar, delen we kennis en vertellen we wat ons bezighoudt. Zo bedenken we samen met ouders oplossingen voor cliënten, waar we anders niet op waren gekomen. De samenwerking is echt verbeterd en dat komt cliënten zeker ten goede.” 

De methodiek op één kaart

In 2007 verscheen een handreiking over handelingsgerichte diagnostiek, geschreven voor gedragsdeskundigen. Tijdens het leerwerknetwerk werd deze handreiking vertaald voor begeleiders en managers, in de vorm van een kaart op zakformaat. De kaart geeft aan de hand van duidelijke pictogrammen de fasen en uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek weer. Hiermee kunnen medewerkers makkelijk controleren of ze volgens de uitgangspunten gehandeld hebben. Gedragsdeskundigen kunnen hun manier van werken bovendien beter toelichten.

 

Voor meer informatie


Tips: aan de slag!

  • Stel een werkgroep samen die aan de slag gaat met handelingsgerichte diagnostiek.
  • Maak een concreet actieplan met doelen en acties en informeer het management.
  • Deel je aanpak en ervaringen met de organisatie, steeds in kleine kring. Zo kun je op verschillende plekken zaaien en ontstaat er breed draagvlak voor handelingsgerichte diagnostiek.
  • Vier de successen.
Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt