Nieuws

Zorgprofessionals werken aan verbeterplan agressieaanpak

06 oktober 2015

Agressiebeleid uitvoeren, hoe doe je dat vanuit jouw rol? Die vraag stond centraal tijdens de drie RegioSessies ‘Organiseren van agressieaanpak’ van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’. De ruim tachtig (jeugd)zorgprofessionals die de bijeenkomsten in Emmeloord, De Bilt en Eindhoven bezochten, gingen naar huis met een eigen verbeterplan dat direct in de eigen praktijk kan worden ingezet.

“Organiseren is een werkwoord, dus we gaan ook echt zelf aan de slag”, dat waren de woorden waarmee sessieleider Theo-Jan Heesen de sessies steeds opende. En dat gebeurde ook. Met vier opdrachten werd toegewerkt naar een eigen verbeterplan voor de aanpak van agressie. Met de ‘Duidelijk over agressie’ Scan (http://scan.duidelijkoveragressie.nl) kreeg iedereen inzicht in hoe het beleid er in de eigen organisatie voor staat en wat de verbeterpunten zijn, om vervolgens in een aantal stappen te kijken naar wat je daar vanuit jouw rol aan kunt veranderen en wie je nodig hebt om je plan te laten slagen. “Het verbeterplan is heel praktisch, hier ga ik mee aan de slag”, was één van de eerste reacties uit de zaal.

Voorbeelden uit de praktijk
Naast de opdrachten was er ruimte voor theorie over veranderprocessen in organisaties en goede voorbeelden uit de praktijk. GGZ-organisatie Dimence, gehandicaptenzorgorganisatie Prisma en Bravis ziekenhuis luisterden de sessies op met verhalen over hoe zij de aanpak van agressie succesvol hebben georganiseerd. Alle drie waren ze duidelijk over waar de aanpak van agressie begint: “Je hebt de steun van de Raad van Bestuur nodig om echt iets te kunnen bereiken.”

Positieve reacties
De reacties na afloop waren enthousiast: “Dit zijn goede punten om mee aan de slag te gaan! Ik ga ze zeker gebruiken.” Vooral het samen sparren, spiegelen en discussiëren wordt positief benoemd: “Ik ben weer even op scherp gezet en heb goede nieuwe contacten op gedaan.”

Bezoek het congres ‘Agressie aanpakken doe je zo’!
Ook een bijeenkomst bijwonen? Kijk op www.duidelijkoveragressie.nl/bijeenkomsten voor de agenda. Kom ook naar het congres ‘Agressie aanpakken doe je zo’! Op www.duidelijkoveragressie.nl/congres vind je meer informatie en kun je je direct gratis inschrijven.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De RegioSessies zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Actiz, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen