Nieuws

Steun bestuur voor agressieaanpak is belangrijk

14 oktober 2015

Zorgorganisaties die echt iets willen bereiken met hun aanpak van agressie, hebben de volledige steun van de Raad van Bestuur nodig. Dat was de conclusie van drie bijeenkomsten in september met professionals uit zes zorgbranches. ‘Wees duidelijk over agressie’ geldt dus ook voor bestuurders.

De drie regiosessies zijn georganiseerd als onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ in het kader van actieplan Veilig Werken in de Zorg (VWiZ). Tijdens de sessies deelden GGZ-organisatie Dimence, gehandicaptenzorgorganisatie Prisma en Bravis ziekenhuis met collega’s van ruim 50 (jeugd)zorgorganisaties hoe zij de aanpak van agressie succesvol hebben georganiseerd. Zij gaven alle drie aan hoe belangrijk het is dat zij de steun van hun Raad van Bestuur voelen. Een bestuur dat zijn personeel steunt door zich uit te spreken tegen elke vorm van agressie, zet een belangrijke eerste stap in het terugdringen en verminderen van agressie.

Lange adem
Monica Teuns, namens NFU stuurgroeplid van actieplan VWiZ en daarmee mede-initiatiefnemer van de regiosessies: “Een effectieve aanpak van agressie moet je goed organiseren. Het is niet zomaar even geregeld, het vergt een integrale aanpak en een lange adem. Daarom is het voor medewerkers een belangrijk houvast als iedereen duidelijk is dat agressie niet wordt geaccepteerd. Daar ligt een taak voor de hele organisatie: van de Raad van Bestuur tot en met de werkvloer.“

Werkafspraken
Sabine Scheer van NVZ en mede-stuurgroeplid VWiZ onderstreept dit: “Een Raad van Bestuur kan het doorvoeren van agressiebeleid op de werkvloer een flinke impuls geven. Als medewerker moet je het gevoel hebben dat je gesteund wordt. Niet alleen bij incidenten, maar ook bij het maken van werkafspraken die uit agressiebeleid voortvloeien.”

Elkaar inspireren
Kennisdeling is een flink onderdeel van actieplan Veilig Werken in de Zorg. Sabine Scheer: “Geweldig dat professionals uit verschillende zorgbranches tijdens dit soort sessies samen kunnen sparren, kunnen spiegelen, elkaar inspireren. Het helpt echt om kennis te delen met vakgenoten, het is een waardevolle vorm van leren van elkaar.” Naast regiosessies organiseren de sociale partners van Veilig Werken in de Zorg op 19 november het unieke, landelijke congres ‘Agressie aanpakken doe je zó’.
Voor meer informatie en gratis inschrijving: www.duidelijkoveragressie.nl/congres

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De regiosessies en congres zijn een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen