Nieuws

Succesvolle aanpak agressie in de zorg

11 maart 2014

Veel zorgorganisaties worstelen ondanks een goed anti-agressiebeleid met de aanpak van agressie. De vertaling van theorie naar praktijk is weerbarstig. De campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ leert de praktijk - via onder meer regiosessies - resultaten te boeken met de anti-agressieaanpak.

Ervaringen delen
Monica Teuns, stuurgroeplid van het achterliggende actieplan Veilig Werken in de Zorg namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, vindt het uitwisselen van goede voorbeelden een groot goed: “Agressie in de zorg is nu eenmaal een lastig onderwerp. Je hebt bijvoorbeeld in de ziekenhuizen te maken met patiënten of hun familie en je zit dus vaak in een patiëntrelatie met de agressor. Als je dan hoort hoe andere organisaties omgaan met agressie - en daarbij ook succes hebben - geeft dat houvast.”

Haar collega-stuurgroeplid namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sabine Scheer, gelooft sterk in de kracht van kennis delen: “Het is heel belangrijk om te leren van elkaar. Samenwerken vanuit kennis helpt je enorm in je ontwikkeling als professional. Dat is belangrijk voor de efficiency, kwaliteit en het werkplezier van medewerkers in de zorg.”

Regiosessies
Het hele jaar door worden er regiosessies over verschillende thema’s georganiseerd. Zorgprofessionals delen tijdens regiosessies op 11 en 13 maart goede voorbeelden van verschillende zorginstellingen. Medewerkers van Emma Kinderziekenhuis, Medisch Centrum VieCuri, Archipel Zorggroep, Libertas en Trivium jeugdzorg vertellen hoe zij het onderwerp agressie hebben aangepakt en waartegen zij zijn aangelopen. Bovendien schetsen ze deelnemers wat doorslaggevend is geweest om succesvol te zijn.

Beide stuurgroepleden zien in de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ dat kennis en ervaringen delen werkt. Sabine Scheer: “De regiosessies leren ons dat het belangrijk is dat mensen informatie kunnen halen én brengen. Dat ze open staan voor ideeën van anderen en ook echt geïnformeerd en geïnspireerd worden door de lessen van zorgcollega’s.” Monica Teuns: “Horen dat je niet alleen staat in de materie geeft kracht. Leentjebuur spelen bij andere organisaties kan enorm goed helpen om anti-agressiebeleid om te zetten naar een succesvolle praktijk. Daarom vind ik de regiosessies ook een belangrijk onderdeel van de campagne.”

Veilig werken
De regiosessies zijn onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van het actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, ActiZ, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen