Nieuws

Zorgverkoop 2016 en Commissie van Aanbestedingsexperts

16 juli 2015

Met de zorgverkoop 2016 voor de deur brengen wij de juridische handreiking zorgverkoop graag nog eens onder uw aandacht  met daarbij de rol van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Deze Commissie is laagdrempelig en kan een bemiddelende rol spelen of bindend advies geven.

Commissie van Aanbestedingsexperts.

De Commissie gaat niet over het aanbestedingsbeleid, maar wel of de regels in het concrete geval goed zijn toegepast. U kunt pas bij de Commissie van aanbestedingsexperts een klacht indienen, nadat u bij de inkoper (aanbestedende dienst) heeft geklaagd. Ook de VGN kan een klacht indienen.

Zorgkantoor een aanbestedende dienst?

Of de Wlz-uitvoerder (zorgkantoor) een aanbestedende dienst is, is nog niet door de rechter beoordeeld. Op pagina 29 van het wetsvoorstel langdurige zorg staat: " de regering gaat ervan uit dat zorgkantoren aanbestedingsplichtig zijn". De zorgverzekeraar is geen aanbestedende dienst volgens uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 mei 2015. De zorgverzekeraar (risicodragend) opereert echter onder een ander regime dan de Wlz-uitvoerder. Er bestaat geen twijfel over dat de gemeente een aanbestedende dienst is.