Nieuws

Zorgverzekeraars Nederland pleit voor uitstel Wlz

11 april 2014

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) pleit ervoor de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de overheveling van de langdurige GGZ en de extramurale behandeling van volwassenen en kinderen met een zintuigelijke beperking (ZG) uit te stellen tot 1 januari 2016.

De zorgverzekeraars geven aan dat zij – gelet op de omvang en stapeling van alle transities in de langdurige zorg en de risico’s voor de continuïteit van zorg aan cliënten die dit met zich mee brengt – het niet verantwoord vinden om alle veranderingen gelijktijdig hun beslag te laten krijgen. Omdat de introductie van de wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet samen met de nieuwe Wmo het fundament voor de opbouw van de (langdurige) zorg en ondersteuning in de thuissituatie vormt, dient deze prioriteit te hebben. Dat schrijft voorzitter André Rouvoet van Zorgverzekeraars Nederland vandaag in een brief aan de Vaste Commissie van VWS in de Tweede Kamer.

De zorgverzekeraars hebben op dit moment grote zorgen over het tempo, de gelijktijdigheid en de omvang van de hervormingen. De veranderingen voor de zorg voor kwetsbare ouderen, ernstig zieke kinderen of mensen met langdurige psychische problematiek vragen om grote zorgvuldigheid, aldus ZN. Naast het tempo zien zorgverzekeraars ook grote risico’s als het kabinet vasthoudt aan de plannen om zorgverzekeraars sneller dan verantwoord is risicodragend te maken voor de wijkverpleging, de langdurige GGZ en de zorg voor zintuigelijk gehandicapten.

Ook vragen de zorgverzekeraars er bij de staatssecretaris op aan te dringen om vanuit het ministerie van VWS een intensieve en langlopende campagne te starten, die alle betrokkenen eerlijk en duidelijk informeert over álle consequenties van de veranderingen, dus ook over het feit dat deze forse bezuinigingen gepaard gaan, die onontkoombaar door velen gevoeld zullen gaan worden.