Ingrid Widdershoven

Lid Raad van Bestuur Koraal

Expertise

Bestuurslid VGN sinds voorjaar 2020

Nevenfuncties

  • Voorzitter VOBC
  • Bestuurslid BGZJ
  • Bestuurslid NVZD
  • Voorzitter Raad van Toezicht Land van Horne
  • Lid Raad van Toezicht Intrakoop

Persoonlijke drijfveren

‘Binnen het VGN bestuur heb ik de portefeuille Jeugd. Ik vind het van belang dat we de kinderen in onze zorg het juiste kunnen meegeven waar zij hun toekomst goed op kunnen bouwen. Dus maak ik me sterk voor zorg, onderwijs en werk!’

Portefeuilles/aandachtsgebieden

  • Jeugdhulp
  • Systeem/zorgstelsel/bekostiging/verantwoording

Ingrid Widdershoven op LinkedIn

Ingrid Widdershoven