Ingrid Widdershoven

Bestuursvoorzitter VOBC

Expertise

Werken aan perspectief en deelname aan de maatschappij staan voorop. Ondersteunend daaraan geven bij behandeling, onderwijs en ondersteuning om samen aan dat perspectief te kunnen werken. Hierbij houden wij rekening met ingrijpende ervaringen die jeugdigen en volwassenen vaak hebben meegemaakt en zorgen we in onze hulp dat we met een kalm brein en een warm hart een substantiële bijdrage kunnen leveren passend bij de persoon die onze hulp vraagt.

Ingrid Widdershoven is:

- Bestuursvoorzitter VOBC
- Bestuurslid VGN
- Bestuurslid BGZJ
- Bestuurslid NVZD
- Voorzitter Raad van Toezicht Land van Horne
- Lid Raad van Toezicht Elisabeth Strouven
- Lid Raad van Toezicht Intrakoop
Ingrid Widdershoven