Artikelen door Redactie VGN

 1. Als onderdeel van de Innovatie-impuls 2 (IIG-2), hebben Vilans en Academy Het Dorp een online vragenlijst samengesteld waarmee wij, samen met de VGN, een overzicht van ingezette technologie in de gehandicaptenzorg willen verkrijgen. Belangrijk, omdat we daarmee antwoord krijgen op de vraag welke technologieën al breed worden ingezet en welke technologieën het werkveld zou willen opschalen. Met deze kennis kunnen we samen werken aan de vanzelfsprekende inzet van zorgtechnologie, wat kan bijdragen aan meer eigen regie en zelfredzaamheid voor mensen met een beperking. 

 2. Zorgorganisatie Abrona lanceert in oktober in het gezondheidscentrum in De Meern de allereerste Multidisciplinaire Poli voor Obesitas in Nederland die zich specifiek richt op volwassenen met een verstandelijke beperking.

 3. Het programma ‘Leren Werken met Data in de gehandicaptenzorg’ start vanaf oktober 2023 met voor-wat-voor-wie sessies, in twintig zorgorganisaties. Zo’n sessie is een bijeenkomst met een groep mensen uit de eigen zorgorganisatie, vanuit verschillende disciplines, en adviseurs en experts vanuit het programma. Tijdens de sessie maken we samen concreet waar data voor kan worden ingezet en wat er nodig is om werken met data een stap verder te brengen. Wanneer je data goed weet in te zetten, biedt het vele kansen en mogelijkheden die van groot belang kunnen zijn voor jouw organisatie.

 4. De VGN academie biedt met haar online leertrajecten een efficiënte oplossing voor het leren in tijden van krapte. De e-learnings voor zorgprofessionals, cliënten, verwanten en vrijwilligers kunnen tijdsonafhankelijk gevolgd worden. Veel van het leermateriaal bestaat uit korte leereenheden die klassikale trainingen (deels) vervangen.

 5. De Hume, een innovatieve, slimme sok, is een Nederlandse uitvinding die stressniveaus van mensen meet, vertaalt en weergeeft. Lichaamseigen reacties op stress worden gemeten door sensoren in de sok. De Hume meet een combinatie van beweging, hartslag en zweetproductie. Deze data wordt vertaald naar een inzichtelijke app.

 6. De Raad van Toezicht heeft na een zorgvuldige procedure Geertje van Daalen benoemd als nieuw lid van de Raad van Bestuur. Geertje is de opvolger van Joost Meijs. Ze start per 1 november 2023 in haar nieuwe rol als collega van Marie-Louise van der Kruis en samen vormen zij het bestuur van gehandicaptenzorgorganisatie SOVAK.

 7. Er wordt minder gesolliciteerd in Nederland, tegelijkertijd wisselden vorig jaar één op de vijf mensen van baan. Mensen komen dus wel aan nieuw werk, maar niet meer door te solliciteren. Daarom stoppen we bij ’s Heeren Loo vanaf 13 juni met vacatures in de directe zorg. En stoppen we met de gebruikelijk sollicitatieprocedure.

  • Aantrekkelijk werk
 8. Het versterken van professionele zeggenschap voor zorgprofessionals is ingewikkeld, maar er is een pakket aan interventies waarmee je aan de slag kunt gaan om een positieve beweging in gang te zetten en houden. Dat staat beschreven in de landelijke visie op het versterken van zeggenschap van zorgprofessionals en een roadmap daarnaartoe van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ). Zorgprofessionals, leidinggevenden en bestuurders in de zorg krijgen hiermee handvatten om gezamenlijk concrete acties uit te zetten in hun organisatie.

  • Aantrekkelijk werk