Artikelen door Anne Schraagen

 1. De NZa heeft in de beleidsregel Overige geneeskundige zorg een artikel toegevoegd dat de mogelijkheid geeft om in bewaring stelling (IBS) te declareren voor cliënten met een (vermoeden) van een verstandelijke beperking. De prestatie is van toepassing op cliënten zonder Wlz-indicatie en kan met terugwerkende kracht gedeclareerd worden tot 1 januari 2021.

  • Passende financiering
 2. Wachtlijsten gzsp lopen op

  Nieuws -

  In de afgelopen maanden zijn de wachtlijsten voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (gzsp) gestegen. Van de zorgaanbieders ziet 62% dat de wachtlijst in het afgelopen jaar is toegenomen. Dit blijkt uit een enquête die is uitgezet bij leden van de VGN.

  • Gezondheid
  • Passende financiering
 3. Bijdragen aan een duurzame wereld en het verbeteren van de gezondheid van cliënten en medewerkers gaan hand in hand. Dat stelden organisaties in de gehandicaptenzorg tijdens twee ledenbijeenkomsten die de VGN in februari organiseerde. Duurzaamheid staat bij veel organisaties al op de agenda.

  • Duurzaamheid
  • Gezondheid
 4. Enquête Wachtlijsten in de gzsp

  Nieuws -

  De VGN ontvangt regelmatig signalen van oplopende wachtlijsten voor gzsp-behandeling (geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen). Naar aanleiding van deze signalen heeft VGN een enquête gemaakt.

  • Gezondheid
  • Passende financiering
 5. Het ministerie van VWS heeft de meerkostenregeling in verband met het coronavirus voor de curatieve en forensische zorg verlengd voor het jaar 2022. De in 2020 en 2021 geldende continuïteitsbijdrage is niet verlengd.

  • Passende financiering
 6. Veel zorg die geboden wordt onder gzsp (geneeskundige zorg voor specifieke doelgroepen) is gedragskundig van aard. Toch moeten cliënten in 2021 eerst door een arts verstandelijk gehandicapten (AVG) worden gezien voor zij bij een gedragskundige terecht kunnen. Met ingang van 2022 bestaat de mogelijkheid om zonder tussenkomst van een AVG de cliënt een intake te laten doen bij een BIG-geregistreerde gedragskundige.

  • Passende financiering
 7. De VGN heeft altijd gepleit voor een integrale beoordeling van jeugdigen. Daarom is het een grote teleurstelling dat jeugdigen met een psychische stoornis geen toegang tot de Wlz krijgen. Op 15 oktober jl. heeft staatssecretaris van VWS Blokhuis een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toegang tot de Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis. De beoogde overheveling van deze zorg naar de Wlz gaat niet door. Het ministerie wil nu samen met het veld werken aan de verbetering van de zorg die jongeren vanuit de Jeugdwet ontvangen.

  • Jeugd
  • Wet- en regelgeving