Artikelen door Renate Fennis

  1. De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg bekostigt de vaccinatie van Hepatitis B van stagiaires in de zorg. In 2015 zijn er een aantal nieuwe opleidingen zoals Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen, Toegepaste Gerontologie en Verloskunde opgenomen in deze regeling. Opleidingsinstituten voor beroepsonderwijs in de zorgsector zijn verplicht de leerlingen een vaccinatietraject tegen Hepatitis B aan te bieden. De kosten hiervan worden door VWS vergoed. Deze regeling is op 1 juli 2015 opnieuw vastgesteld en het beschikbare budget is verhoogd. 

    • Gerichte opleiding