Nieuws

Vaccinatieregeling stageplaatsen uitgebreid

13 augustus 2015

De Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg bekostigt de vaccinatie van Hepatitis B van stagiaires in de zorg. In 2015 zijn er een aantal nieuwe opleidingen zoals Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen, Toegepaste Gerontologie en Verloskunde opgenomen in deze regeling. Opleidingsinstituten voor beroepsonderwijs in de zorgsector zijn verplicht de leerlingen een vaccinatietraject tegen Hepatitis B aan te bieden. De kosten hiervan worden door VWS vergoed. Deze regeling is op 1 juli 2015 opnieuw vastgesteld en het beschikbare budget is verhoogd. 

hand met handschoen prikt met naald in arm

Alle onderwijsinstellingen worden door het ministerie van VWS over deze vaccinatieregeling geïnformeerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de informatie die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)beschikbaar heeft gesteld. In de subsidieregeling en de brieven aan de onderwijsinstellingen staat duidelijk vermeldt dat er een aanbiedingsplicht is.  U kunt, als zorgaanbieder, de opleidingen op hun verplichting wijzen.

Als de onderwijsinstelling subsidie ontvangt vanuit de vaccinatieregeling, is de onderwijsinstelling verplicht de betreffende studenten een vaccinatietraject aan te bieden. Het bestand van DUO is op basis van de T-2 systematiek. Dit betekent dat de opleidingsaantallen van twee jaar geleden worden gebruikt, dit omdat dan de studentenaantallen zeker definitief zijn. Voor het studiejaar 2015-2016 is er gekeken naar peildatum oktober 2013. Alle onderwijsinstellingen krijgen dan een vooraf ingevuld aanvraagformulier dat ze alleen nog moeten controleren en laten ondertekenen door de bevoegde personen, waarna het origineel geretourneerd dient te worden naar het ministerie van VWS.

Portret van Renate Fennis
Wil je meer weten?
Neem contact op met Renate Fennis

Deze pagina is een onderdeel van: