Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

21 oktober 2013

  • Om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen heeft het kabinet de Regeling Cofinanciering Sectorplannen ingericht. Hiervoor is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op basis van een arbeidsmarktanalyse kunnen werkgevers en vakbonden gezamenlijk een subsidieaanvraag voor sectorplannen indienen. Hierbij nodigt de VGN alle instellingen uit om een eigen deelplan op te stellen dat deel kan uitmaken van het sectorplan Gehandicaptenzorg.

07 maart 2013

  • Medewerkers van Pluryn zijn bevlogen en betrokken mensen, die loyaal zijn aan de organisatie. Dat blijkt uit het onlangs gehouden Medewerker Tevredenheidsonderzoek. Pluryn scoort daarin op enkele vitale punten hoger dan gemiddeld.

11 december 2012

  • Het tarief voor het deskundigenoordeel van het UWV gaat met ingang van 1 januari aanstaande omhoog. Werknemers betalen vanaf die datum € 100,- voor het oordeel en werkgevers € 400,-. Op dit moment betalen zowel werkgevers als werknemers ieder € 50,- voor een oordeel. Dat bedrag ligt ver onder de kostprijs.

20 november 2012

  • Op grond van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL, ook wel ULB genoemd) worden de loonbegrippen voor de werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) in beginsel aan elkaar gelijk. Dat houdt onder meer in, dat verschillen die er nu zijn, zijn weggenomen.