Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

05 september 2012

  • De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn is vrijwel gelijk aan de huidige premie en voor volgend jaar vastgesteld op 0,52 procent (huidig: 0,53 procent). Ook voor de komende jaren verwacht UWV een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau. De uitkeringsinstantie voorspelt dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. Dit blijkt uit de nota 'Gedifferentieerde premie WGA' van UWV.

  • Vanaf 2013 kunt u geen dubbele premiekorting meer krijgen. Neemt u een oudere werknemer in dienst met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan mag u alleen de premiekorting voor arbeidsongeschikten toepassen.

01 juni 2012

  • De Belastingdienst heeft een nieuw standpunt ingenomen over de fiscale behandeling van verlofopname voorafgaand aan het pensioen. Voor u als werkgever betekent dit dat u kunt toestaan dat een medewerker zijn PBL en eventueel ander verlof volledig opneemt voorafgaand aan zijn pensioen. Er zit echter wel een maximum aan de verlofopname. Dit nieuwe standpunt betekent dat er een andere betekenis kan worden gegeven aan artikel 8A:2 lid 8 CAO Gehandicaptenzorg (in de CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is dit artikel 8A:2 lid 9). Het gewijzigde standpunt is een resultaat van intensieve overleggen van de VGN, NVZ en GGZ Nederland met de Belastingdienst.

15 juli 2009

20 juni 2008