Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

07 maart 2013

  • Medewerkers van Pluryn zijn bevlogen en betrokken mensen, die loyaal zijn aan de organisatie. Dat blijkt uit het onlangs gehouden Medewerker Tevredenheidsonderzoek. Pluryn scoort daarin op enkele vitale punten hoger dan gemiddeld.

11 december 2012

  • Het tarief voor het deskundigenoordeel van het UWV gaat met ingang van 1 januari aanstaande omhoog. Werknemers betalen vanaf die datum € 100,- voor het oordeel en werkgevers € 400,-. Op dit moment betalen zowel werkgevers als werknemers ieder € 50,- voor een oordeel. Dat bedrag ligt ver onder de kostprijs.

20 november 2012

  • Op grond van de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL, ook wel ULB genoemd) worden de loonbegrippen voor de werknemersverzekeringen, Zorgverzekeringswet (ZVW) en loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) in beginsel aan elkaar gelijk. Dat houdt onder meer in, dat verschillen die er nu zijn, zijn weggenomen.

05 november 2012

  • ‘s Heeren Loo Zorggroep is een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking helpt hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. En dat doet het al sinds 1891. Het werd tijd om die ruim 120 jaar historie eens vast te leggen. Dat gebeurde in een boek, maar eerder deze maand opende het 's Heerenloo ook een digitaal museum. In 15 virtuele kamers wordt de geschiedenis van de organisatie getoond in tekst, maar ook met video's van clienten, medewerkers en andere betrokkenen van de organisatie.

05 september 2012

  • De gemiddelde WGA-premie voor werkgevers die bij UWV voor arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn is vrijwel gelijk aan de huidige premie en voor volgend jaar vastgesteld op 0,52 procent (huidig: 0,53 procent). Ook voor de komende jaren verwacht UWV een stabiel of hooguit licht oplopend premieniveau. De uitkeringsinstantie voorspelt dat het aantal eigenrisicodragers zal stabiliseren. Dit blijkt uit de nota 'Gedifferentieerde premie WGA' van UWV.

  • Vanaf 2013 kunt u geen dubbele premiekorting meer krijgen. Neemt u een oudere werknemer in dienst met een arbeidsongeschiktheidsuitkering? Dan mag u alleen de premiekorting voor arbeidsongeschikten toepassen.

01 juni 2012

  • De Belastingdienst heeft een nieuw standpunt ingenomen over de fiscale behandeling van verlofopname voorafgaand aan het pensioen. Voor u als werkgever betekent dit dat u kunt toestaan dat een medewerker zijn PBL en eventueel ander verlof volledig opneemt voorafgaand aan zijn pensioen. Er zit echter wel een maximum aan de verlofopname. Dit nieuwe standpunt betekent dat er een andere betekenis kan worden gegeven aan artikel 8A:2 lid 8 CAO Gehandicaptenzorg (in de CAO Gehandicaptenzorg 2014-2015 is dit artikel 8A:2 lid 9). Het gewijzigde standpunt is een resultaat van intensieve overleggen van de VGN, NVZ en GGZ Nederland met de Belastingdienst.