Thema

Aantrekkelijk werk

Wie werkt met mensen met een beperking, verdient waardering en een goede honorering.

Tijdlijn

03 februari 2015

07 januari 2015

22 december 2014

  • Het Europese project PESSIS (Promoting Employers’ Social Services Organisations in Social Dialogue), dat wordt ondersteund door de Europese Unie, heeft als uiteindelijk doel het organiseren van een gestructureerde sociale dialoog voor de zorg- en welzijnssector op Europees niveau, waarin nationale werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd.

26 september 2014

  • De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF-middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

07 juli 2014