Thema

Wet- en regelgeving

Goede gehandicaptenzorg vereist duidelijke wetgeving. En die blijft altijd in ontwikkeling.

Uitgelicht

Tijdlijn

04 januari 2022

  • Zorgaanbieders die verplichte of onvrijwillige zorg verlenen aan cliĆ«nten op wie de Wet verplichte ggz (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is, moeten hierover halfjaarlijks een digitaal overzicht aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Uiterlijk 10 december 2021 leverden zorgaanbieders het digitaal overzicht aan over de toegepaste verplichte en onvrijwillige zorg in de eerste helft van 2021.

23 december 2021