Veelgestelde vragen over de eindejaarsuitkering

Geld

Lees hieronder veelgestelde vragen en antwoorden over de eindejaarsuitkering.

Veelgestelde vragen over de eindejaarsuitkering

Wanneer heeft een werknemer recht op de eindejaarsuitkering?

De werknemer die op 31 december in dienst is bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de CAO Gehandicaptenzorg heeft recht op de eindejaarsuitkering (artikel 4:6 CAO).

Heeft een werknemer recht op de eindejaarsuitkering als het dienstverband vóór 31 december eindigt?

Als de arbeidsovereenkomst met de werknemer eerder eindigt dan 31 december heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering over het tot dan toe genoten feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in het betreffende kalenderjaar.

Wat is de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2024 ?

De hoogte van de eindejaarsuitkering bedraagt 8,33% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024 (artikel 4:6 CAO). Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d van de CAO. Dit betekent dat over de vergoedingen uit hoofdstuk 4, 7, 8, 9 en 10 geen eindejaarsuitkering wordt betaald. Ook over het vakantiegeld wordt geen eindejaarsuitkering betaald. Over de overwerkvergoeding voor de parttime werknemer bestaat wel recht op opbouw van eindejaarsuitkering (artikel 7:5 lid 1 CAO).

Als je vraag er niet bij staat, kun je het beste contact opnemen met de HR-afdeling van je eigen organisatie. HR-medewerkers en directieleden van werkgevers die lid zijn van de VGN kunnen contact opnemen met de CAO-helpdesk.

Meer informatie over de CAO

Download de CAO, de salaristabellen en lees meer over de CAO op onze pagina CAO Gehandicaptenzorg