Veelgestelde vragen over feestdagen

Lees hieronder veelgestelde vragen en antwoorden over feestdagen en feestdagenverlof.

Veelgestelde vragen over feestdagen

Welke dagen worden als feestdagen aangemerkt in de CAO Gehandicaptenzorg?

Artikel 1:1 sub g CAO Gehandicaptenzorg geeft aan welke dagen binnen de CAO Gehandicaptenzorg als feestdagen worden aangemerkt. Het gaat om de volgende dagen: Nieuwjaarsdag, Paasmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag, Eerste en Tweede Kerstdag, 5 mei en Koningsdag alsmede de bijzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.

Op hoeveel uren feestdagenverlof heeft een werknemer in 2023 recht?

In 2023 vallen zeven feestdagen op een doordeweekse dag:  

  • Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023 
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023 
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023 
  • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023 
  • Eerste Kerstdag: maandag 25 december 2023
  • Tweede Kerstdag: dinsdag 26 december 2023

Bij toepassing van de jaarurensystematiek hebben werknemers recht op 7,2 uur feestdagenverlof voor iedere doordeweekse feestdag (artikel 6:4 lid 1 CAO). Dit betekent dat in 2023 het aantal uren waarop arbeid dient te worden verricht, wordt verminderd met 7 x 7,2 uur voor feest- en gedenkdagen vallend op doordeweekse dagen. Voor een werknemer die meer of minder werkt dan 1878 uur per jaar geldt dit aantal uur naar rato van het dienstverband. Voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst treden, geldt de vermindering op grond van de in het resterende kalenderjaar voorkomende feestdagen.

Voorbeeld 1: Er zijn in 2023 zeven doordeweekse feestdagen. Een fulltime werknemer heeft dan 7 x 7,2 uur = 50,4 uur feestdagenverlof.

Voorbeeld 2: Er zijn in 2023 zeven doordeweekse feestdagen. Een werknemer die 2087 uur per jaar werkt (gemiddeld 40 uur per week) heeft recht op 56 uur (7 x 8 uur) feestdagenverlof. 

Voorbeeld 3: Er zijn in 2023 zeven doordeweekse feestdagen. Een werknemer met een dienstverband van 50% heeft recht op 25,2 uur (50,4 uur x 50%) feestdagenverlof. 

De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen (artikel 6:4 lid 5 CAO).

Welke feestdagenverlofregeling geldt wanneer de jaarurensystematiek door mijn organisatie niet wordt toegepast?

Als de jaarurensystematiek niet wordt toegepast heeft de werknemer recht op verlof met behoud van salaris voor de in de CAO genoemde feestdagen. De werkgever maakt met de ondernemingsraad een regeling voor de compensatie van feestdagen voor werknemers die in wisselende dienst werken (artikel 6:4 lid 6 CAO). 

Als je vraag er niet bij staat, kun je het beste contact opnemen met de HR-afdeling van je eigen organisatie. HR-medewerkers en directieleden van werkgevers die lid zijn van de VGN kunnen contact opnemen met de CAO-helpdesk.

Meer informatie over de CAO

Download de CAO, de salaristabellen en lees meer over de CAO op onze pagina CAO Gehandicaptenzorg