Visie 2030: een betekenisvol eigen leven, gewoon meedoen

Hoe ziet de gehandicaptenzorg eruit in 2030? Die vraag heeft centraal gestaan in het visietraject dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in 2019 is gestart. We hebben een groot aantal bijeenkomsten georganiseerd, waarin we over de Visie 2030 in gesprek zijn gegaan met leden, mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Ook is een agenda ontwikkeld met eerste stappen op weg naar 2030. Op deze pagina delen we onze visie voor 2030.

Onze droom

 In 2030 heeft Nederland een samenleving waarin mensen met een beperking kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen een betekenisvol leven kunnen leiden, ongeacht de zwaarte van hun beperking. Dat is onze droom, het hart van onze visie. De invulling van wat een betekenisvol leven is, zal heel verschillend zijn.

Verhaal van Jeroen 

In  de tekenfilm op deze pagina vertellen we het verhaal van Jeroen als voorbeeld om onze visie uit te leggen. Zoals Jeroen zijn er nog anderhalf miljoen andere Nederlanders. Met een lichte of ernstige  beperking , een zintuiglijke, lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking,  jong of oud. Elk met een eigen verhaal. Onze droom is dat binnen tien jaar alle mensen met een beperking - net als Jeroen - een betekenisvol leven leiden. En zo veel als mogelijk meedoen in de samenleving.

Lees verder in ons visiedocument 

Ons visiedocument  is zowel een verhaal voor 2030, als een agenda voor de korte termijn. We beschrijven in dit document de belangrijkste uitdagingen voor de gehandicaptenzorg. We vertellen onze toekomstdroom (het hart van onze visie) en ambities voor de thema’s (groeigebieden) waarin we extra willen investeren. 

Ten slotte geven we aan welke eerste stappen we willen zetten in 2021. Dat doen we niet in detail. Juist omdat we veel acties samen met mensen met en zonder beperking, professionals en maatschappelijke partners in verschillende coalities willen vormgeven. Het zijn onze eerste stappen op weg naar 2030. Op weg naar een samenleving waarin we samenleven en het hebben van een beperking minder bijzonder wordt.

Oproep om mee te denken!

Begin 2020 riepen Boris van der Ham en Caron Landzaat op om mee te denken over de Visie 2030. Dit deden ze toen via onderstaand filmpje.