Aanmelden festival Lab 2030 voor deelnemers van het lab

Op deze pagina kun jij je als deelnemer van het Lab 2030 over vernieuwende vormen van dagactiviteiten voor mensen met een beperking aanmelden voor het afsluitende festival op dinsdag 23 januari. Het festival vindt plaats in de Gelderlandfabriek in Culemborg en duurt van 13.30 tot 16.30 uur. Voor jou als deelnemer van het lab is het mogelijk om aansluitend aan het festival deel te nemen aan het diner. Het diner duurt tot uiterlijk 20.00 uur. Meld je aan via onderstaand formulier!

Via onderstaand formulier kunnen ook de mensen met een beperking van jouw locatie zich (laten) aanmelden voor het festival. Ook zij zijn welkom bij het diner!

Dineer je mee?
Hoe kom je naar het festival?
Heb je specifieke wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van deze bijeenkomst?
Ik geef de VGN toestemming om mijn naam, de naam van mijn organisatie, mijn functie, mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres te delen met de deelnemers van deze bijeenkomst voor het doel kennisdeling.
Ik geef de VGN toestemming om foto's en film- en/of geluidsmateriaal van mij te gebruiken voor maatschappelijke inspiratie en promotie van de VGN via de website, nieuwsbrief en social media- accounts van de VGN.
Bekijk onze privacyverklaring.