Aandacht

Mensen met een verstandelijke beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. Maar zij kunnen moeite hebben met situaties die voor anderen beter te begrijpen zijn. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, komt er van echt meedoen ook niet veel terecht.

Een verstandelijke beperking wordt niet altijd herkend, vertelt Hendrien Kaal, lector Licht verstandelijke beperking en jeugdcriminaliteit, in deze Markant. Bij een onderzoek waarvoor penitentiaire inrichtingen proefpersonen moesten aanleveren, bleek van een groep die volgens het personeel geen beperking had, 85 procent toch een IQ van onder de 85 te hebben. Met hun mogelijke beperking wordt dus ook geen rekening gehouden, bijvoorbeeld door hen in begrijpelijke taal aan te spreken bij het verhoor of in de rechtszaal.

Ook bij een bezoek aan het ziekenhuis is het belangrijk dat iemand met een beperking begrijpt wat er verteld wordt, zo blijkt uit de reportage over de speciale polikliniek voor mensen met een verstandelijke beperking in het Diakonessenhuis in Utrecht.

Wat zou het mooi zijn als de samenleving zo is ingericht dat mensen met een beperking net zo goed kunnen functioneren als ieder ander. Mogelijk kan ratificeren van het VN-verdrag hier een bijdrage aan leveren in Nederland. In het verslag van de werkbijeenkomst over het VN-verdrag wordt wel een kanttekening geplaatst: implementatie is een lang proces.