Achtergrond

Aandacht voor palliatieve zorg

27 november 2017

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Sint Maarten en de bedelaar. Een schilderij van de zestiende-eeuwse schilder El Greco laat zien wat de betekenis is van palliatieve zorg. Op het schilderij zit Sint Maarten op een paard. Hij deelt de helft van zijn mantel met een bedelaar. Pallium is latijn voor mantel. Daarvan is het woord palliatieve zorg afgeleid: beschermen, ommantelen.
De definitie van palliatieve zorg is dan ook: alle zorg die gericht is op het verlichten van het lijden van mensen die geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte. Daarbij wordt 'lijden' breed opgevat; het kan lichamelijk, psychisch en sociaal zijn en kan te maken hebben met zingeving.
Palliatieve zorg begint niet pas als het einde van het leven in zicht is. Juist niet, vinden velen, waaronder niet de minsten, zoals de World Health Organisation (WHO). Deze organisatie pleit voor een vroegtijdige en zorgvuldige beoordeling én behandeling van pijn en andere symptomen en problemen rond ongeneeslijk ziek zijn.

De palliatieve zorg is een belangrijk thema binnen de gehandicaptenzorg. Steeds meer organisaties houden zich structureel bezig met de ontwikkeling en verbetering ervan. Alle kennis hierover wordt nu gedeeld op het nieuwe thema ‘palliatieve zorg’ op het Kennisplein.
Zo vind je er verschillende instrumenten om tijdig te kunnen signaleren of palliatieve zorg noodzakelijk is. Zoals PALLI, Meer Mens en Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL). Die laatste methode is erop gericht de dagelijkse verzorging zo ontspannen mogelijk te laten verlopen. Iets dat extra belangrijk is als mensen in de laatste fase van hun leven verkeren en last hebben van pijn en andere ongemakken.
Je kunt palliatieve zorg niet in je eentje geven. Iedereen rond de cliënt heb je daarbij nodig: familie, begeleiders, andere hulpverleners. Tegelijkertijd heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Als begeleider zit je niet op de stoel van de dokter of het familielid. Dat neemt niet weg dat de je wel een belangrijke rol vervult. Voor begeleiders is de scholing ‘Signaleren door verzorgenden’ ontwikkeld. Ook daarover kom je meer te weten via het Kennisplein.

Themabeheerder op het Kennisplein is Michael Echteld van Prisma. Hij is tevens lector Zorg rond het Levenseinde bij het Expertisecentrum Caring Society 3.0 van Avans Hogeschool in Breda. Als lector onderzoekt hij het belang van goede zorg rond het levenseinde. Een ander onderzoeksthema van het lectoraat is goede hospicezorg is voor mensen met een verstandelijke beperking. Een goed voorbeeld daarvan is hospice BaLaDe van Prisma in Waalwijk. Informatie over de opzet hiervan kun je terugvinden in het thema ‘palliatieve zorg’ op het Kennisplein, evenals andere goede voorbeelden.

> KENNISPLEINGEHANDICAPTENSECTOR.NL

Deze pagina is een onderdeel van: