Achtergrond

Beroepsregistratie begeleiders in de gehandicaptenzorg

Leestijd: 2 minuten
24 april 2023

Verpleegkundigen, artsen en gedragsdeskundigen in de gehandicaptenzorg werken al wel met behulp van beroepsregistratie aan hun professionele ontwikkeling. Voor de begeleiders in de gehandicaptenzorg is zo’n stimulans actief aan de eigen professionele ontwikkeling te werken er nog niet. De BPSW gaat, samen met 500 begeleiders, uitzoeken of dit ook voor deze beroepsgroep waardevol is.

Begeleider en cliënt passen lachend een schoen

Wat wil de pilot bereiken?
 

De wetenschappelijke adviesraad van de BPSW heeft uitgezocht of er – ook internationaal-  onderzoek beschikbaar is om beide vragen hiervoor te beantwoorden. Het blijkt dat er wereldwijd veel gewerkt wordt met beroepsregistratie maar over feitelijke effecten is niet veel bekend.
Daarom heeft de BPSW onderzoekers van het lectoraat van Maaike Hermsen (HAN) gevraagd de pilot gedurende 4 jaar te volgen in de hoop dat we ook meer kennis krijgen over de impact van beroepsregistratie op professionele ontwikkeling.
Deze pilot vloeit beleidsmatig voort uit de Toekomstagenda "Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking" en geeft ook vorm aan een onderwerp uit het Kwaliteitskompas GHZ.

Wat is de onderzoeksvraag?
 

De pilot speelt zich af in een context van een krappe arbeidsmarkt en een hoog verloop.  We willen onderzoeken of een door begeleiders zelf ingerichte vorm van beroepsregistratie:
a. de binding aan en identificatie met de professie vergroot (beroepstrots, werkplezier, et cetera)?
b. een actieve opstelling om te werken aan de eigen professionele ontwikkeling stimuleert?

Meedoen?

De pilot start per 1 oktober 2023 en is bedoeld voor begeleiders met een mbo-niveau 4 of hbo-opleiding (AD en bachelor). Begeleiders met een andere opleiding met meer dan 5 jaar werkervaring als begeleider kunnen ook deelnemen aan de pilot beroepsregistratie. De pilot is kosteloos dankzij een bijdrage van het ministerie van VWS.
Begeleiders kunnen zich binnenkort al opgeven via: beroepsregistratiebegeleidersgehandicaptenzorg@bpsw.nl

Meer informatie leest u in de flyer onderaan dit artikel.

 

 

Maarten Huttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van: