Nieuws

Sector behoefte aan meer kennis palliatieve zorg

13 september 2013

Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg vinden de palliatieve zorg binnen hun team goed, maar zelf voelen de meesten zich nog onvoldoende toegerust om die zorg te verlenen, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift Nurse Education Today.
Vanwege de toenemende vergrijzing zullen ook steeds meer mensen met een verstandelijke beperking in de toekomst een beroep doen op palliatieve zorg. In de verstandelijk gehandicaptensector werken veel agogisch opgeleide begeleiders en in mindere mate begeleiders met een verpleegkundige opleiding. In vergelijking tot de agogisch opgeleide begeleiders zijn begeleiders met een verpleegkundige achtergrond beter toegerust voor lichamelijke en medische zorg. De onderzoekers deden een peiling onder leden van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging naar hun ervaringen met palliatieve zorg.

Onvoldoende opgeleid

Begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg blijken de kwaliteit van de palliatieve zorg binnen hun team goed te vinden. Toch vindt slechts 15% zichzelf voldoende opgeleid om goede palliatieve zorg te bieden. NIVEL-onderzoeker Nienke Bekkema: “Begeleiders geven aan dat ze vooral graag bijscholing zouden krijgen in het ondersteunen van cliënten bij het naderende overlijden en het afscheid nemen. Organisaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg zouden hiervoor trainingen kunnen aanbieden. Dat ook de begeleiders met een verpleegkundige achtergrond zichzelf onvoldoende deskundig voelen wijst erop dat bijscholing belangrijk is.”  


Externe expertise  

Verder blijkt dat slechts de helft van de begeleiders in de verstandelijk gehandicaptenzorg zich ervan bewust is dat het mogelijk is advies te krijgen van externe experts voor palliatieve zorg. “Dat is opmerkelijk”, vindt Bekkema, “omdat bijvoorbeeld consultatieteams palliatieve zorg in principe voor alle zorgverleners toegankelijk zijn. De palliatieve zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zou kunnen verbeteren door een betere samenwerking tussen organisaties voor verstandelijke gehandicaptenzorg en in palliatieve zorg gespecialiseerde organisaties. Om te beginnen zouden organisaties hun medewerkers meer informatie kunnen geven over de mogelijkheid externe experts te raadplegen.”  

Onderzoek  

Het onderzoek is uitgevoerd onder de 181 begeleiders met een agogische of verpleegkundige opleiding uit het NIVEL Panel Verpleging & Verzorging die werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Dit panel bestaat uit ruim 1650 zorgverleners uit ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg. Het panel wordt gecoördineerd door het NIVEL met financiële ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.  

Subsidiënt: Ministerie van VWS
Samenwerkingspartner: VUmc/EMGO+
Download hier de publicatie

Competentieprofiel Ouderen

Eind vorig jaar heeft de VGN het Competentieprofiel Ouderen ontwikkeld. In dit verdiepende competentieprofiel wordt systematisch beschreven welke aanvullende taken en competenties nodig zijn voor het ondersteunen van ouder wordende cliënten in de gehandicaptenzorg. Het verlenen van palliatieve en terminale zorg is een aanvullende taak in dit profiel.

Opleidingen erkend

VGN-instellingen Amarant en ASVZ ontvingen eerder dit jaar het SOEC-certificaat voor de Specialistische Leergang Ouderen die zij ontwikkelden op basis van het nieuwe competentieprofiel.