Achtergrond

Breed samenwerkingsverband streeft naar duurzame inclusie

19 maart 2013

Van inclusie bestaan in de gehandicaptenzorg veel goede voorbeelden, maar het is nog geen gemeengoed. Veel instellingen houden vast aan oude structuren en begeleiders weten vaak niet hoe ze hun cliënt kunnen helpen meer de samenleving in te gaan, aldus onderzoeker Manon Verdonschot. Daarom zijn zeven organisaties voor gehandicaptenzorg samen met twee hogescholen en twee kenniscentra het werkverband ‘professionals en inclusie’ gestart. Binnen deze zorgorganisaties worden proeftuinen ingericht, waar ze de succesfactoren in kaart brengen en duurzaam maken.

De meewerkende instellingen zijn Dichterbij, Pameijer, Esdégé-Reigersdaal, Syndion, Middin, Arduin en de Lichtenvoorde. Ook kennisinstituten Perspectief en Vilans, onderzoekers Manon Verdonschot en Hans Kröber en de hogescholen van Utrecht en Amsterdam doen mee. De instellingen ervaren zelf ook dat inclusie op sommige plekken in hun organisatie ver gevorderd is, maar dat het op andere plekken niet van de grond komt. De factoren die daarvoor zorgen, worden nu in kaart gebracht en voor andere instellingen beschikbaar gemaakt. Oude structuren staan vaak in de weg. Ook begeleiders die in problemen denken kunnen inclusie in de weg staan. Vaak willen de begeleiders wel, maar weten ze niet hoe ze inclusie kunnen bevorderen. De belangrijkste factor is de waarde-oriëntatie van de instelling: is inclusie een belangrijk uitgangspunt, of niet? Op termijn kunnen meer instellingen proeftuinen aanmelden. Het resultaat over twee jaar is een website voor begeleiders met tips, verhalen uit de praktijk en een duurzame strategie naar inclusie: het Leerplatform. De eerste inventarisatie van de huidige succes- en faalfactoren in de proeftuinen start deze maand.

Eind april een achtergrondverhaal in Markant over inclusie: de stand van zaken.