Achtergrond

Column over innovatie: boem lauw?

13 april 2015

Niet alleen van innovaties worden de effecten niet onderzocht, verzucht columnist Marjolein Herps. Ook van bestaande methodieken is slecht bekend wat het effect is.

‘Zorgaanbieder meet effect innovatie onvoldoende’, zo kopte Skipr begin maart. Het betrof een bericht naar aanleiding van een onderzoek naar innovaties in de ouderenzorg. Uit het onderzoek bleek dat er veel geïnnoveerd wordt, maar dat de innovaties niet goed onderbouwd worden en het effect ervan niet goed gemeten. Hoewel dit onderzoek zich richtte op de ouderenzorg, kan het zomaar ook van toepassing zijn op de gehandicaptenzorg. Ook daar wordt heel veel ontwikkeld. De technologie heeft de zorg gevonden als interessante sector en het ene hippe softwarebedrijf ontwikkelt een nog mooiere toepassing dan het andere überhippe bedrijf. Het afgelopen jaar alleen al zijn er al meer cliëntenportals ontwikkeld dan er reorganisaties plaatsvonden in de zorg.

Je zou bijna denken dat alleen het woord ‘innovatie’ iets al interessant maakt. Het is hartstikke ‘lauw’ (straatwoordenboek.nl) om innovatief te zijn, organisaties staan te springen om maar zo innovatief mogelijk te zijn. Innovatie heeft iets in zich van lef, anders durven zijn, vernieuwend en voorlopend. Dat is natuurlijk ‘boem lauw’.

Maar wat blijkt nou? Niet alleen van innovaties wordt het effect niet onderzocht, zelfs van de al bestaande methodieken, werkwijzen, interventies, of hoe het dan ook heet, is slecht bekend wat het effect ervan is of ontbreekt een theoretische onderbouwing. Professionals zijn sterren in het ontwikkelen van een aanpak voor een specifieke cliëntengroep, maar niet zo goed in het onderbouwen ervan. Kennelijk is er dan iets aan de hand. Er wordt eenvoudigweg weinig onderzoek gedaan naar nieuwe ontwikkelingen. Het zit niet in de genen van de meeste ontwikkelaars om eens goed onderzoek te doen, wetenschap kan soms een klein beetje langzaam zijn (in de ogen van de überhippe bedrijven) of er is gewoonweg geen link met onderzoek. Wat de reden ook moge zijn, ik hoop van harte dat er een organisatie is die de innovaties eens even links laten liggen en eerst de bestaande werkwijzen onderbouwen en onderzoeken. Dat is pas boem lauw.