Achtergrond

Databank OZO biedt mensen met WMO-hulpvraag passende dagbesteding

01 juli 2013

Tachtig procent van de hulpvragers binnen de WMO kan passende dagbesteding, werk, sport of culturele activiteiten vinden op het online platform OZOdoeikmee.nl. Zorgaanbieders, sportverenigingen, culturele clubs en andere aanbieders kunnen daar hun arrangementen aanbieden. Ook bedrijven kunnen zich melden met werkervaringsplaatsen of banen voor kwetsbare burgers.

Het initiatief voor de website komt van zorgaanbieder Daelzicht. Het is de bedoeling dat andere aanbieders zich aansluiten. Nu zijn op de website tientallen arrangementen te vinden, waaronder arrangementen die zijn samengesteld voor cliënten van Daelzicht. In de aanloop naar de nieuwe WMO moeten dat honderden arrangementen worden. Twee WMO-makelaars zijn op pad om samen met aanbieders arrangementen samen te stellen.

Daelzicht is gevestigd in Limburg, dus daar komen meteen de meeste arrangementen vandaan. ‘We kunnen ons voorstellen dat aanbieders in de rest van Nederland bij ons aanhaken. We hopen dat dit idee op veel weerklank kan rekenen’, zegt een woordvoerder.

Interactief

Het idee voor OZO komt van bestuurder Jenny Buijks en programma-manager WMO René Fontijn. Ze verwachten dat de meeste mensen met een hulpvraag binnen de WMO voldoende hebben aan het aanbod op de website. ‘Zo’n twintig procent van de hulpvragers heeft zwaardere zorg nodig van een professionele zorgaanbieder, maar de overige tachtig procent kan zich redden met lichtere vormen van ondersteuning’, verwacht Fontijn.

De website is uitgerust met veel visuele informatie en zeer interactief. De gebruikers recenseren zelf de arrangementen en kunnen zien wie nog meer deelneemt. Familie en vrienden kunnen zich aanmelden om te helpen, bijvoorbeeld bij het halen en brengen van deelnemers. Het is dan ook de bedoeling dat mensen met een hulpvraag samen met hun netwerk de site raadplegen. Fontijn hoopt dat gemeenten gaan doorverwijzen naar het platform. De website is al in demo te bekijken. Hij wordt over een paar weken actief.