Nieuws

Minister publiceert Agenda PGB

09 januari 2019

Op 18 december heeft minister Hugo de Jonge de Tweede Kamer geïnformeerd over zijn ‘Agenda PGB’. Hij sluit aan op de eigen motivatie van mensen om voor het PGB te kiezen; mensen moeten zich niet gedwongen voelen tot een PGB omdat er geen passend arrangement in natura beschikbaar is. Dat doet dus ook een beroep op de zorgaanbieders.

Afbeelding van Hugo de Jonge.

Bij VWS is tevens een ‘Informatieadviesraad PGB’ in het leven geroepen. De VGN is daarin vertegenwoordigd door Han Huizinga en Frits Mul. Zowel praktische als fundamentele zaken betreffende PGB kunnen hierin aan de orde komen, wellicht naar aanleiding van de Agenda, maar ook voor andere kwesties rond PGB is ruimte.

De Agenda kent een inleiding en zeven punten. In de inleiding staan o.a. enkele getallen (totaal een kleine 130.00 budgethouders; Jeugdwet: 15.000, Wlz: 40.000, Wmo:55.000, Zvw: 18.000) en kondigt de minister een vernieuwd experiment met een integraal budget aan: gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars gaan samen met betrokken partners experimenteren met vernieuwende arrangementen (integraal PGB en integrale arrangementen in natura). Het experiment zal in 2020 en 2021 naar verwachting inzichten opleveren die bijdragen aan zorg en ondersteuning die (nog) beter aansluit op de behoefte én ook inzichten opleveren die benut kunnen worden bij de versterking en vereenvoudiging van het instrument PGB. De zeven agendapunten zijn achtereenvolgend:

  1. Voorlichting en toerusting
  2. PGB-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Administratieve lastenverlichting
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

 

Hoewel PGB ten principale een instrument is in handen van de cliënt, zijn zowel de VGN als de individuele zorgaanbieders betrokken bij deze ontwikkeling: de VGN vanuit beleidsoptiek en zorgorganisaties als aanbieders van de juiste zorg. Om die reden willen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en plaatsten we deze brief (21xA4) ter informatie voor u op onze site. 

De brief voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: