Nieuws

Minister schrijft Tweede Kamer over voortgang PGB

10 november 2020

In verband met een Algemeen Overleg op 11 november informeert minister Hugo de Jonge de Kamer over de actuele ontwikkelingen rond PGB. Aan de orde komen o.a. de stand van PGB 2.0 en het dalend aantal PGB’s in de Jeugdwet.

Agenda PGB

De brief gaat uitgebreid in op de ‘Agenda PGB’. Deze agenda bevat zeven onderwerpen. Daarover informeerden we u eerder in januari 2019. Deze onderwerpen gaan o.a. over voorlichting en toerusting; pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid; de indicatiestelling en over informele zorg.
Bij het opstellen van de Agenda PGB bleek uit cijfers van het CBS een daling van het aantal pgb’s in de Jeugdwet. De oorzaken van deze daling waren onduidelijk. Daarom is onderzoek gedaan om de achtergrond van deze daling te achterhalen. Een deel van de daling is op basis van de cijfers te verklaren vanwege een verschuiving tussen de wettelijke pgb-kaders: kinderen blijven hun zorg houden maar bekostigen dit met een pgb uit de Wmo 2015, Zvw of Wlz. Een ander deel van de daling wordt door de onderzoekers toegeschreven aan de gemeentelijke diversiteit die groter is dan die was bij de Awbz. Het onderzoek geeft aan dat de decentralisatie heeft geleid tot een diversiteit aan toegangen tot een pgb. Aandachtspunt voor de minister blijft wel de toegang bij gemeenten zo te versterken dat er een gelijkwaardige keuze is tussen naturazorg en pgb. In deze uitgebreide brief van 30xA4 besteedt VWS vier pagina’s aan PGB en de Jeugdwet.

PGB en collectieve woonvormen


Verder behandelt de brief ‘PGB en collectieve woonvormen’, informele zorg en de bestrijding van administratieve lasten en fraude.
Tot slot staat in de brief over PGB2.0 (5xA4): momenteel zijn ruim 6400 budgethouders overgegaan naar het nieuwe systeem. In het vierde kwartaal van 2020 wordt gestart met de voorbereiding van het aansluiten van een eerste grote tranche budgethouders (omvang circa 4.180 budgethouders) van drie zorgkantoren van Zilveren Kruis Achmea. Deze budgethouders worden in april 2021 aangesloten op PGB2.0. Daarna zal in het eerste kwartaal van 2021 gestart worden met de voorbereiding van de aansluiting van de volgende grote tranche. Deze tweede tranche, ook met drie zorgkantoren, zal van een vergelijkbare omvang zijn. Deze budgethouders worden, indien de aansluiting van april conform verwachting verloopt, in de zomer van 2021 aangesloten op het PGB2.0 systeem. De aansluiting van de overige zorgkantoren, tranches 3 t/m 5 (ca. 30.000 budgethouders), start in Q2 van 2021, deze wordt afgerond in de eerste helft van 2022 (zie onderstaand schema). Zo zetten we zorgvuldig steeds grotere stappen in de aansluiting van budgethouders.

De hele brief voegen we als bijlage toe bij dit artikel.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: