Achtergrond

De cabriotraining

27 maart 2019

Graag willen we in deze column iets vertellen over de cabriotraining. Sofie Sergeant en ik hebben aan het begin van ons onderzoek een film gemaakt in een cabrio met open dak. Dit heeft plaatsgevonden in de haven van Rotterdam. De titel van deze film luidt: ‘Twee onderzoekers aan het verre diepe water’. We willen met deze film ons onderzoek op een stoere positieve en krachtige manier in beeld brengen. Het zou van gewoon bijzonder naar bijzonder gewoon moeten gaan. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat mensen met en zonder beperking met elkaar samenwerken in onderzoek.

rode cabrioauto

De naam cabriotraining is ontstaan tijdens het maken van onze film. Het woord cabrio bestaat uit zes letters met belangrijke thema’s binnen participatief actie onderzoek.
C: De c is van contact en communicatie. Dit geeft zuurstof aan elke samenwerking. Als we samenwerken met mensen met een beperking, zullen we ook uit de verbale box moeten stappen.
A: Van A tot Z inclusief. Het wordt tijd dat mensen met een beperking meedoen met het bepalen van de onderzoeksagenda, het onderzoek mee helpen uitvoeren, tot en met de onderzoeksresultaten verspreiden.
B: Belonging betekent erbij horen: een betekenisvolle job hebben, een bijdrage kunnen leveren, mee kunnen bouwen aan veranderingen. Dit geeft iemand een rijk gevoel.
R: Dit staat voor rust en tijd. Je moet de rust en tijd nemen om elkaar te leren kennen voordat je het onderzoek induikt met elkaar. Dit vraagt van beide kanten aanpassing.
I: Interesse in elkaars vaardigheden: weten wie je bent en wat je kan betekenen in onderzoek. Dit is een belangrijk thema in het doen van onderzoek.
O: Dit staat voor oké: je mag fouten maken. Dit is misschien wel de moeilijkste voorwaarde van participatief onderzoek. Iedereen is kwetsbaar, dit verbindt ons als mensen en hiervoor moet gecommuniceerd worden. Dit bevordert de gelijkwaardigheid tussen mensen met en zonder beperking.
De cabriotraining kan op maat worden gegeven. Dit wil zeggen dat we de training aan kunnen passen aan de vraag en wensen van de diverse onderzoeksprojecten. We kunnen informatie geven, maar we kunnen ook interactief met elkaar bezig zijn. De projecten geven zelf aan welk thema zij belangrijk vinden om in geschoold te worden.
Wat heb ik geleerd door het geven van de cabrio training? Dat elke groep verschillend is, en dat het elke keer opnieuw zoeken is naar creatieve methodes. Dit is wat je ook moet ervaren tijdens het geven van een training.  Ik leer ook veel over de wetenschappelijke termen binnen deze training. De kunst is wel om deze termen zo begrijpelijk mogelijk uit te leggen aan de diverse onderzoeksprojecten.
Wat ik boeiend vind aan het geven van deze training is dat ik zelf co-onderzoeker ben, en daarom andere co-onderzoekers mag trainen. Door de samenwerking met Sofie leer ik veel over onderzoek en over de samenwerking in onderzoek. Dit kan ik weer overbrengen op de onderzoeksprojecten.   

Henriëtte Sandvoort werkt als ervaringsdeskundige co-onderzoeker en trainer bij LFB. Sofie Sergeant is onderwijscoördinator bij Disability Studies in Nederland en onderzoeker bij DSiN/VU Amsterdam. Om beurten schrijven zij deze rubriek. Bekijk hun vlogs op kennispleingehandicaptensector.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: