Een gezonde arbeidsmarkt: is werven in het buitenland een optie?

Een gezonde arbeidsmarkt is een van de grootste uitdagingen voor de zorg in de naaste toekomst. Terwijl de vraag naar zorg mede door vergrijzing fors zal toenemen, is het niet de verwachting dat de arbeidsmarkt dat aan zal kunnen. Er is nu al een fors tekort aan gekwalificeerde zorgmedewerkers, dat deels wordt gecompenseerd door (inmiddels structurele) inzet van uitzendkrachten en ZZP’ers.

Kennisnetwerk1

Ervaringen met internationaal werven bij Tragel

In Zeeuws-Vlaanderen is de arbeidsmarkt zeer nijpend door een combinatie van geïsoleerde ligging, bevolkingskrimp en forse economische groei. De regio heeft geen eigen hbo-opleiding, waardoor afzwaaiende middelbare scholieren vertrekken naar elders en veelal niet meer terug komen. Het ontstane tekort betreft functies in de complexe zorg, die daardoor bij Tragel voor een belangrijk deel op uitzendkrachten draait. Dat is een ongewenste situatie wat betreft teamvorming en deskundigheidsopbouw.

Tragel heeft daarom in 2019 stappen gezet om internationaal te werven. Met meerdere partijen zijn de mogelijkheden verkend en in september 2019 is de eerste groep Spaanse zorgmedewerkers gearriveerd om bij Tragel begeleiding te bieden aan cliënten.
Hieraan heeft Kruispunt op 24 november 2019 een uitzending gewijd, die hier terug te zien is.

Delen van ervaringen

Door de komst van de groepen zorgmedewerkers heeft Tragel veel geleerd en is internationale werving een vast onderdeel van het wervingsbeleid geworden. Tragel heeft deze lessen aan den lijve ondervonden en wil ze deze die ervaringen delen met andere organisaties die hieraan werken of denken.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen in een netwerk internationale werving? Stuur dan een email naar Maarten Hüttner, beleidsadviseur arbeidszaken, via mhuttner@vgn.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Maarten Hüttner
Telefoonnummer
Maarten Hüttner

Deze pagina is een onderdeel van