Achtergrond

Erik Dannenberg spreekt op Kennismarkt 2013

22 augustus 2013

Erik Dannenberg is een van de sprekers op de Kennismarkt 2013. Hij is wethouder van Zwolle en bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Op de Kennismarkt beantwoordt hij de vraag hoe gemeenten aankijken tegen hun nieuwe taken.

De Kennismarkt, die op 18 november wordt gehouden in Congres- en Vergadercentrum Domstad, heeft dit jaar voor het eerst een thema: ondersteuning bij participatie. Hoe kunnen zorgprofessionals zo goed mogelijk worden toegerust op de veranderingen die eraan komen met de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet?

Ook nieuw is een uitgebreider plenair gedeelte aan het begin van de dag. Daarin worden de veranderingen in de ondersteuning van mensen met een beperking bekeken vanuit het perspectief van cliënten, gemeenten, zorgprofessionals en het onderwijs. Als eerste  komt Ellis Jongerius aan het woord, een jonge vrouw met een verstandelijke beperking en autisme. Jongerius hield het niet vol op de sociale werkvoorziening, maar kon zich ontwikkelen bij de landelijke vereniging voor belangenbehartiging LFB. Als ervaringsdeskundige helpt ze nu anderen bij het aanbrengen van veranderingen in hun leven.

Daarna is het woord aan Dannenberg, die eerder in Markant zei dat de reacties op de Wmo vanuit de gehandicaptensector minder defensief worden: ‘Koudwatervrees is er nog steeds, maar ik geef toe: die is er bij ons ook. Dus dan kunnen we beter hand in hand in het zwembad springen.’

Annamiek van Dalen, bestuurslid van Frion, een zorgorganisatie in Zwolle en Noordwest-Overijssel, Jean Pierre Wilken van de Hogeschool Utrecht zullen op Dannenberg reageren.

Na deze prikkelende aftrap volgen de deelnemers aan de Kennismarkt hun eigen programma: interactieve workshops, lezingen, posterpresentaties, stands op de informatiemarkt, discussietafels, out of the box-activiteiten.

De Kennismarkt wordt georganiseerd door het Kennisplein Gehandicaptensector, een initiatief van de VGN, Vilans en MEE Nederland. Omdat de Kennismarkt zich dit jaar ook richt op het onderwijs, is er voor de organisatie een vierde partner gezocht: het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van Jean Pierre Wilken aan de Hogeschool Utrecht. Tijdens de Kennismarkt worden de nieuwe kwalificatiestructuur voor het mbo en het opleidingsarrangement voor het hbo voor de gehandicaptenzorg gepresenteerd. Het werkveld en het onderwijs gaan samen kijken hoe de onderwijsprogramma’s kunnen worden vormgegeven op basis van de vereiste competenties en de in het Kader Kritische Vakkennis verzamelde body of knowledge.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: