Ga niet alleen!

De gehandicaptensector is zich druk aan het heroriënteren, dat maken verschillende artikelen in deze Markant wel duidelijk. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gaat verder dan het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een klinkende indicatie.

vrouw leunt over client gehandicaptenzorg

We lezen over Nihat Kahveci, een begeleider van Middin die in de gevangenis op zoek gaat naar mensen van wie niet bekend is dat ze een licht verstandelijke beperking hebben - en die daardoor steeds opnieuw in de problemen komen. ‘Hij heeft mijn leven gered’, zegt één van de mensen die hem daar hebben ontmoet.

Kees Erends, bestuurder van ’s Heeren Loo, zegt in een ander artikel dat we ook ouders moeten helpen die geen zorg bij ons afnemen. De tocht die ze moeten afleggen om erachter te komen hoe het werkt in de zorg, noemt hij ‘verschrikkelijk’. Zelf voer ik met onze voorzitter, Femke Halsema, op het moment ook gesprekken met ouders, vooral moeders, om beter te begrijpen wat zij meemaken en wat hen zou helpen. Hoe zij een gezin draaiend houden en ook nog een eigen leven leiden. Hun verhalen, net als de verhalen van begeleiders, zijn heel inspirerend en geven richting aan onze ideeën over uitdagingen voor de sector.

Zulke inspiratie gun ik ook aan Tweede Kamerleden, wethouders en andere beleidsmakers met wie we nadenken over een betere afstemming van de zorg en ondersteuning op de behoeften van mensen met beperkingen en hun familie.

In oktober gaat de theatervoorstelling Lastige Ouders in première, waarin een actrice die moeder is van een kind met een ernstige beperking, met een medeacteur, haar eigen ervaringen voor het voetlicht brengt. Ik zal Tweede Kamerleden die zich bezighouden met de relevante dossiers persoonlijk uitnodigen om er met mij naartoe te gaan.

Na de première staan tenminste nog negen andere uitvoeringen gepland. Ga er heen en ga niet alleen. Neem een wethouder mee, of een groep begeleiders. Laat u samen inspireren.

FRANK BLUIMINCK DIRECTEUR VGN
FBLUIMINCK@VGN.NL
TWITTER @FRANKBLUIMINCK

Deze pagina is een onderdeel van