Leren van ouders

Initiatieven van ouders zijn vaak een bron van inspiratie voor de gehandicaptensector. In dit nummer van Markant lezen we zowel over ouders die het initiatief hebben genomen tot een bijzondere vorm van onderwijs - waarin kinderen met ernstige en meervoudige beperkingen een eigen klasje vormen binnen een gewone basisschool - als over ouders die, met ondersteuning van Amerpoort, woonvormen oprichten.

Het begint er vaak mee dat ouders zelf ideeën hebben over hoe de zorg en ondersteuning het beste voor hun kind geregeld kan worden. Zorgorganisaties worden gevraagd hen te ondersteunen en te faciliteren, zonder de regie over te nemen. Het is belangrijk dat zij met eerst een open oor naar deze ouders luisteren, om hen daarna te helpen bij het zoeken naar de juiste vorm.

Zulke vormen van samenwerking komen nu vaak tot stand met behulp van pgb’s. Maar de ervaringen die hier worden opgedaan, zullen ook gevolgen hebben voor de zorg in natura en leiden tot een veel grotere diversiteit in de sector. De wensen van ouders en de mogelijkheden van hun kinderen verschillen. Voor het ene kind is de mytylschool de juiste plek, voor het andere een Samen Naar School-klas.

Het resultaat van zulke initiatieven biedt een mooi toekomstbeeld. Daarin zien we bijvoorbeeld meer kinderen met beperkingen op het schoolplein spelen met anderen. Ik weet uit ervaring hoe ontroerend het kan zijn om dat te zien. En zo raken kinderen zonder beperking eraan gewend dat kinderen die anders zijn er gewoon bij horen.

Dat anders zijn is ook een thema van de Amerikaanse schrijver Andrew Solomon, die in maart op uitnodiging van de VGN naar Nederland komt. Journalist Guido Bindels, zelf vader van een dochter met meervoudige beperkingen, bespreekt in deze Markant Solomons ideeën en roept mensen die in de zorg werken op om mee te helpen bruggen te slaan. Van deze bruggen zullen er geen twee hetzelfde zijn.

FRANK BLUIMINCK DIRECTEUR VGN
FBLUIMINCK@VGN.NL
TWITTER @FRANKBLUIMINCK

Deze pagina is een onderdeel van