Achtergrond

Gewoon Bijzonder: Onderzoek naar prikkelverwerking

25 november 2016

Op het Kennisplein Gehandicaptensector, waarin de VGN participeert, wisselen begeleiders en ondersteunende professionals kennis en ervaring uit. In deze rubriek wordt steeds één resultaat van de vele activiteiten belicht.

Kennislandschap Gehandicaptensector

Een wollen trui die prikt op je huid, rillingen over je rug als iemand met zijn nagels over een schoolbord gaat. De een heeft er wel last van, de ander niet. Dat komt doordat iedereen zintuiglijke prikkels op zijn eigen manier verwerkt. Bij mensen met autisme kan deze prikkelverwerking zodanig verstoord zijn dat er schade ontstaat of het functioneren wordt belemmerd. Denk aan iemand die steeds op zijn hand bijt om de behoefte aan stevige ‘tactiele’ prikkels te vervullen. De prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking is onderwerp van het onderzoeksproject ‘De sensatie van een goed leven’. Het doel is een methodiek ontwikkelen waarmee ouders, begeleiders, leerkrachten en mensen met autisme zelf optimaal rekening kunnen houden met de prikkelverwerking . Dat draagt bij aan meer kunnen genieten van prikkels en daardoor een beter leven. Het resultaat wordt een gratis, online en makkelijk toepasbare methodiek, met onder andere filmmateriaal.

Zes projecten

Hiermee draagt ‘De sensatie van een goed leven’ bij aan het doel van het ZonMw-programma Gewoon Bijzonder: het ontwikkelen, verspreiden en toepassen van kennis op het terrein van gezondheid, gedrag en participatie van mensen met een beperking en niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Kennis die bijdraagt aan meer zelfstandigheid en zeggenschap. Mensen met een beperking krijgen in dit programma nadrukkelijk een rol, want hun ervaringskennis is onmisbaar.
In totaal is voor het programma acht miljoen euro beschikbaar. De eerste zes projecten van Gewoon Bijzonder, het Nationaal Programma Gehandicapten, zijn begonnen. Het Kennisplein volgt ze op de voet. De looptijd van de nu toegekende projecten is van 2016 of 2017 tot en met 2020 of 2021.

Leefstijl

Een tweede onderzoek gaat over gezonde leefstijl: van ‘weten wat gezond is’ naar werkelijk gezond gedrag. Mensen met een verstandelijke beperking hebben daarbij ondersteuning nodig van professionele begeleiders en een fysieke en sociale omgeving die gezond gedrag stimuleert. Een concreet product van dit onderzoek wordt een omgevingsscan waarmee begeleiders kunnen beoordelen of de leef- en werkomgeving gezond gedrag uitlokt. Maar ook een leertraject voor mbo- en hbo-geschoolde begeleiders van mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking.

De andere vier toegekende projecten zijn: Sociale relaties bevorderen met ICT, Netwerk samen kunnen kiezen, Meer op eigen benen met een lichte verstandelijke beperking en NAH-kennisnetwerk Gewoon Bijzonder.

Over alle zes onderzoeksprojecten van Gewoon Bijzonder vind je meer informatie op het Kennisplein. 

Deze pagina is een onderdeel van: