Achtergrond

Gewoon naar het mbo

20 augustus 2013

In Harderwijk en Zwolle kunnen studenten met een lichte verstandelijke beperking mbo-onderwijs op niveau 1 volgen bij het ROC Landstede.

ROC Landstede is samen met onder andere onderwijsorganisaties en organisaties in de gehandicaptensector het Project academie voor Zelfstandigheid Noord Veluwe gestart. Bij de academie voor Zelfstandigheid volgen volwassenen met een lichte verstandelijke beperking leerroutes aan een gewoon ROC, om zelfstandiger te leren werken of wonen. Bij de vestigingen in Harderwijk en Zwolle kunnen ze ook doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 1.

De einddoelen zijn voor deze leerlingen hetzelfde als voor andere leerlingen, alleen de weg ernaar toe is anders. De studenten worden getraind en gecoacht, waardoor ze zelf leren nadenken en problemen leren oplossen. Ook werkt de academie samen met de begeleiders van de studenten, om een vertaling te maken van wat studenten op het ROC leren, naar de eigen praktijksituatie van die student.

Cees van de Pol heeft een lichte verstandelijke beperking en volgt de mbo1-opleiding tot Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent aan het ROC in Harderwijk. ‘Ik ben bezig met mijn portfolio. Ik hou er mijn competenties in bij. Een paar jaar geleden wist ik niet eens wat competenties zijn.’
 

In het septembernummer van Markant staat een reportage over de academie voor Zelfstandigheid.