Nieuws

‘Het diploma is een veel te groot begrip geworden’

10 mei 2021

‘Denk je eens in hoeveel kansen je studenten geeft door hen precies dat aan te bieden, waar ze in hun leerproces behoefte aan hebben’, zegt Ramon de Groot van ‘s Heeren Loo. Hij vindt het begrip ‘diploma’ veel te groot geworden, en een lang en standaard leertraject, ongeacht je werk- en levenservaring, niet meer passend bij deze tijd. ‘s Heeren Loo is één van de eerste organisaties binnen de gehandicaptenzorg die aan de slag ging met erkende mbo-certificaten.

pen ligt op opengeslagen boek

Samen met Actiz ontwikkelde de VGN tien jaar geleden al leereenheden die het flexibel opleiden mogelijk moeten maken. Een deel van die leereenheden is nu omgezet naar erkende mbo-certificaten, dus met civiele erkenning. Hiermee zijn nieuwe medewerkers snel inzetbaar op een essentieel deel van de werkzaamheden binnen zorgorganisaties. Het ministerie van VWS subsidieert 3000 van deze erkende mbo-certificaten, waardoor werkgevers geen inschrijfgeld hoeven te betalen.

Verbeteren van toegang en eerste ervaringen

's Heeren Loo is één van de eerste zorgorganisaties die is gestart met de erkende mbo-certificaten. De organisatie heeft zo'n 1.600 BBL-leerlingen (Beroeps Begeleidende Leerweg) per jaar. ‘We zien dat voor veel belangstellenden de stap te groot is om gelijk in een driejarig leertraject te stappen', zegt Ramon de Groot, manager bij de ’s Heeren Loo Academie. 'Vooral ook voor hen die al aanpalend zijn opgeleid en veel competenties in huis hebben. Sowieso zien we dat het grootste gedeelte van de uitstroom plaatsvindt in de eerste twee jaar. Dus hoe kunnen we de toegang tot werk en de eerste ervaring van studenten in het werkveld verbeteren?'

Erkenning voor ervaring

Met die vraag in gedachten, is ‘s Heeren Loo in februari dit jaar een nieuw leertraject gestart. Aankomende studenten zonder zorgopleiding volgen een basistraining van zes maanden op een woonzorglocatie, bovenformatief. Zo kunnen zij kennis en ervaring opdoen vóórdat ze aan hun opleiding beginnen. Na die zes maanden is de basis gelegd en kan de kandidaat doorstromen naar een leer-werktraject. 'Door in die zes maanden te werken met een mbo-certificaat heeft de student écht iets van waarde op zak en krijgt hij erkenning voor zijn opgedane ervaring’, zegt De Groot.

Juiste match

Om dit te kunnen realiseren zocht ‘s Heeren Loo samenwerking met onder andere de Nationale Zorgklas die erkende mbo-certificaten aanbiedt. ‘Binnen tien dagen na de start van de werving hadden we maar liefst 1.050 sollicitanten’, vertelt De Groot enthousiast. ‘Wat daarbij opviel is dat direct al heel veel goede, potentiële kandidaten reageerden. ‘s Heeren Loo organiseerde 15 online informatiebijeenkomsten en zette sterk in op een juiste match tussen deelnemer en woonzorglocatie, waarbij de regie vooral bij de afdeling recruitment lag. ‘En we hebben veel commitment voor deze aanpak vanuit de hele organisatie gekregen. Dit alles resulteerde in de aanstelling van 142 sollicitanten. Met meer dan 100 collega’s hebben we samengewerkt om dit te realiseren.’

In- en doorstroom

De Groot benadrukt dat dit nieuwe leer-werktraject niet alleen een extra smaak is bij de instroom van nieuwe medewerkers, maar dat dit traject zich ook bij uitstek leent voor de doorstroom van medewerkers naar andere doelgroepen binnen de (gehandicapten)zorg. ‘Bij de doorstroom is er nu de mogelijkheid om een erkend, maar lang diplomatraject te volgen bij een ROC of jezelf te bekwamen met intern leeraanbod dat geen civiel effect heeft. We willen onderzoeken hoe we ons interne leeraanbod, waar we heel trots op zijn, en de erkende mbo-certificaten meer kunnen laten samenkomen zodat het met erkenning bijdraagt aan een leven lang ontwikkelen.

Nieuwe kansen en mogelijkheden

'Voor de coronacrisis vroegen we al veel van onze studenten, maar afgelopen jaar hebben zij echt alles uit de kast moeten trekken om overeind te blijven’, geeft De Groot aan. ‘Toch was het ook een periode van nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en samen werken aan een gezamenlijk doel. We zijn echt op een fundamenteel andere manier gaan kijken naar vakbekwaamheid en leer-werktrajecten. Het diploma is een veel te groot begrip geworden’, vindt hij.

Kansen pakken

‘Denk je eens in hoeveel kansen je geeft aan mensen door ze precies aan te reiken waar ze in hun leerproces behoefte aan hebben. Veel van de 142 kandidaten die we uiteindelijk geplaatst hebben, waren niet bij ons gekomen als we een traditioneel traject hadden aangeboden. Het is nú het moment om hiermee aan de slag te gaan. Natuurlijk is er nog veel werk te verzetten en vraagt het om grote systeemveranderingen, maar de grootste belemmering ligt bij onszelf en hoe we dit willen zien. Als we dat fundamenteel verschuiven dan zijn we het al aan het verwezenlijken.’

Tips voor flexibel leren

Tot slot geeft De Groot organisaties die meer willen inzetten op flexibel leren met de erkende mbo-trajecten, de volgende tips mee:

  • Bedenk goed waar voor jou de toegevoegde waarde zit van de mbo-certificaten en welk probleem het oplost.
  • Zorg dat de expertise van recruitment, subsidie en praktijkleren optimaal benut worden in bijvoorbeeld een kernteam.
  • Zorg voor commitment in de organisatie vooraf en wees helder over de verwachtingen.
  • Selecteer kandidaten niet alleen op het zijn van een goede werknemer in de toekomst, maar vooral ook op het zijn van een goede student. Want het leertraject is volledig digitaal en vrij pittig.
  • Kandidaten willen graag een toegevoegde waarde zijn voor cliënten, zorg daarom dat hier voldoende aandacht voor is.
  • Beweeg als organisatie mee met de ontwikkelingen die je onderweg tegenkomt, je kan niet alles van tevoren bedenken dus moet je dat ook niet willen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de erkende en gesubsidieerde mbo-certificaten, lees dan dit artikel. In april organiseerde de VGN een online bijeenkomst over de erkende mbo-certificaten. Die bijeenkomst kun je terugkijken via onderstaande link. Een verslag van de bijeenkomst lees je hier.

De VGN heeft een app-groep opgestart waarin we ervaringen uitwisselen over een leven lang leren. Wil je deelnemen? Mail dan je gegevens naar Ronella Bleijenburg: rbleijenburg@vgn.nl

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: