Nieuws

VGN organiseert een online bijeenkomst over erkende en gesubsidieerde mbo-certificaten

18 maart 2021

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor 3000 erkende mbo-certificaten gericht op individuele ondersteuning. Met deze certificaten zijn nieuwe medewerkers snel inzetbaar op een essentieel deel van de werkzaamheden binnen de zorg. Een snelle leerroute is hard nodig voor een flexibele instroom en doorstroom van personeel.

pen ligt op opengeslagen boek

Op donderdag 15 april organiseert de VGN een online bijeenkomst van 10 tot 11 uur over de ins en outs van deze erkende mbo-certificaten en de bijbehorende subsidie welke inhoudt dat werkgevers geen inschrijfgeld betalen. Meld je hier aan voor de bijeenkomst.

Erkende certificaten

VWS verleent subsidie op de door het ministerie van OCW erkende mbo-certificaten individuele basiszorg (niveau 2 ouderenzorg), individuele ondersteuning VG (niveau 3) en individuele zorgverlening ouderenzorg (niveau 3 IG). Met deze leertrajecten zijn nieuwe medewerkers snel inzetbaar op een essentieel deel van de werkzaamheden binnen de zorg.

Continuïteit in zorgverlening

Zorgorganisaties in de gehandicaptensector hebben behoefte aan versnelde instroom en doorstroom van zorgmedewerkers om de continuïteit in de zorgverlening te waarborgen. Juist daarom zijn de verwachtingen van erkende mbo-certificaten (dus met civiele erkenning) in de zorg hoog. Het zorgt ervoor dat zij-instromers en medewerkers die willen doorleren – groepen die al veel werk- en zorgervaring hebben – niet altijd meer een volledige mbo-opleidingen hoeven te doorlopen, met vakken als Nederlands, Engels, rekenen en Burgerschap. Zo zijn zij snel inzetbaar.

Onderwijs op maat getuigt van goed werkgeverschap

Volwassenen brengen andere vaardigheden, competenties en ervaringen mee dan jongeren. Zij stellen dus ook andere eisen aan het onderwijs, namelijk dat het op maat is, flexibel en erkend. Daarom is de VGN pleitbezorger van leereenheden en opleiding op maat. Net zoals organisaties zorg op maat leveren aan cliënten, is het belangrijk om ook onderwijs op maat te leveren aan medewerkers. Dat is een kwestie van goed werkgeverschap. Hiermee is niet alleen een snelle inzet gewaarborgd, maar is ook een leven lang ontwikkelen echt mogelijk.

Nationale Zorgklas waarborgt digitaal onderwijs

Om deze versnelling te realiseren, speelt de Nationale Zorgklas een belangrijke rol binnen de subsidie. De Nationale Zorgklas heeft het inhoudelijke deel van de erkende mbo-certificaten ontwikkeld, in nauwe samenwerking met het werkveld en het onderwijsveld. Door deze kruisbestuiving ligt er een kwalitatief hoogstaand aanbod, waarin de nadruk ligt op digitaal onderwijs, werkplekleren en een focus op de zorgpraktijk. Hiermee is het voor zorgorganisaties ook een mooie kans om te experimenteren met goed ontwikkeld digitaal onderwijs. Gratis!

Online bijeenkomst

Op donderdag 15 april organiseert de VGN van 10.00 tot 11.00 uur een online bijeenkomst over de ins en outs van deze erkende mbo-certificaten, de bijbehorende subsidie, de voordelen voor de studenten én voor de werkgevers. De bijeenkomst is met name interessant voor HR-medewerkers, opleidingsfunctionarissen, recruiters en zorgmanagers van zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg, en daarnaast voor scholen.

In een interactief programma worden de volgende onderwerpen besproken:

  • Mbo-certificaten en de overlap met leereenheden

  • Het civiele effect van de erkende certificaten en de relatie tot vakbekwaamheid

  • De Nationale Zorgklas en haar digitale/hybride aanbod

  • De inzet van mbo-certificaten door een eigen opleider

  • De benodigde begeleidingsstructuur in de werkpraktijk

De VGN organiseert na deze bijeenkomst een aantal spreekuren om dieper in te gaan op de eventuele vragen die tijdens deze bijeenkomst naar voren komen. Deze zijn gepland op: dinsdag 20 april van 12.00-13.00 uur, woensdag 21 april van 9.00-10.00 uur en donderdag 22 april van 9.00-10.00 uur. Meer informatie hierover volgt.

De aanmeldlink voor de online bijeenkomst op donderdag 15 april vind je hier. Wil je weten welke sprekers deelnemen aan de bijeenkomst? Lees dan dit artikel.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: