Nieuws

VGN-bijeenkomst mbo-certificaten groot succes

16 april 2021

De online bijeenkomst die de VGN donderdag 15 april organiseerde over erkende en gecertificeerde mbo-certificaten, werd met veel enthousiasme ontvangen bij de ruim 120 deelnemers. Mooie woorden waren er voor de sprekers die de deelnemers meer vertelden over het belang van flexibel opleiden en de voordelen van een versnelde leerroute met erkende mbo-certificaten.

pen ligt op opengeslagen boek

Het ministerie van VWS heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor 3000 erkende mbo-certificaten waarmee nieuwe medewerkers in de zorg snel inzetbaar zijn op een essentieel deel van de werkzaamheden. Een snelle leerroute is hard nodig voor een flexibele instroom en doorstroom van personeel. Om de sector bekend te maken met de erkende mbo-certificaten organiseerde de VGN een online bijeenkomst, voorgezeten door Jacqueline Donga, communicatieadviseur bij Actiz.

Anders kijken

Frank Bluiminck, directeur van de VGN, sprak de 122 deelnemers een welkomstwoord toe. Hij gaf aan dat binnen de nieuwe toekomstvisie van de gehandicaptenzorg, Visie 2030, het arbeidsvraagstuk een prominent onderwerp is. 'Juist omdat dit vraagstuk in zijn volle omvang naar ons toekomt, is het belangrijk om hier met een frisse blik naar te kijken. Het is van groot belang om nieuwe medewerkers aan te trekken en te investeren in huidige medewerkers. Flexibel onderwijs is daarbij ongelofelijk belangrijk. Ik ben blij dat we hier met de erkende mbo-certificaten een versnelling in kunnen aanbrengen.'    

Veranderende leerbehoefte

Minie Eising, beleidsadviseur bij de VGN en organisator van de bijeenkomst, benadrukte ook het belang van flexibel opleiden. 'Vooral zij-instromers hebben met al hun werk- en levenservaring een heel andere leerbehoefte dan aangeboden wordt met BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) en BOL (Beroeps Opleidende Leerweg). Daarom hebben we - tien jaar geleden al - leereenheden ontwikkeld in samenwerking met Actiz. Een deel daarvan is nu omgezet naar erkende mbo-certificaten, met civiele erkenning. Een mooie ontwikkeling die we verder willen uitbreiden.'

Arbeidsmarktrelevantie

Devie Rusch, beleidsadviseur arbeidsmarkt en opleiden bij Actiz, nam de deelnemers mee in de ontstaansgeschiedenis van de Nationale Zorgklas van waaruit het leertraject met erkende mbo-certificaten wordt aangeboden. Ook vertelde hij over het grote personeelstekort binnen de ouderenzorg, net als bij de gehandicaptenzorg. 'Tekorten die we niet kunnen oplossen met alleen het opleiden van personeel, maar het helpt wel mee. Daarom is het belangrijk vol in te zetten op de erkende mbo-certificaten met een civiele erkenning.' Devie vertelde dat de mbo-certificaten een op zichzelf staande arbeidsmarktrelevantie hebben en zich daarmee onderscheiden van de drievoudige kwalificering in diploma trajecten. 'Zo'n 80 procent van de mensen die nu BBL volgt is ouder dan 23 jaar en heeft vaak al een startkwalificatie. Je kunt je dan afvragen of het nodig is om opnieuw een volledig diploma te halen.'

Kansen en tips 

Naast de kansen - zoals dat een mbo-certificaat kan volstaan voor het werk dat verricht moet worden; dat volwassenen een sterke motivatie hebben om te leren wat relevant is; en dat de mbo-certificaten overzichtelijk zijn qua doorlooptijd en dus goed te combineren zijn met werk en privé - gaf Devie de deelnemers ook tips mee. Bijvoorbeeld dat zij-instromers goed inzetbaar zijn via een kort opleidingstraject, wat veel tijd scheelt in de toch al beperkte opleidingstijd. 'En kijk eens naar de verletkosten die je als werkgever bespaart doordat er geen urennormen zijn binnen de derde leerweg. Je beschikt dus sneller over goed opgeleide zorgprofessionals. Neem deze nieuwe, verkorte route van erkende mbo-certificaten dus mee in je strategisch opleidingsplan.'

Individuele ondersteuning   

Annette van Krimpen, Manager Educatie SDB Academy group, ging in op de inhoud van het specifieke mbo-certificaat Individuele ondersteuning in de maatschappelijke zorg, dat door VWS gesubsidieerd wordt en door de Nationale Zorgklas aangeboden. Een certificaat dat inhoudelijk tot stand is gekomen door een samenwerking met verschillende zorgorganisaties en opleiders. De 12 verschillende modules van elk 3 uur kunnen online gevolgd worden waardoor deelnemers snel kunnen starten. Annette: 'Wij adviseren een organisatie altijd om een deelnemer 16 tot 24 uur in de praktijk te laten werken. Het is een kort leertraject met veel inhoud en dus is het van belang dat een deelnemer zich vaardig gaat voelen en kan laten zien dat hij/zij de geleerde theorie kan toepassen in de praktijk.' Ook gaf ze aan dat alle opleiders met een Crebo-erkenning en een erkenning voor de derde leerweg kunnen deelnemen aan de Nationale Zorgklas waar de erkende mbo-certificaten worden aangeboden. Onderaan dit artikel kunt u een lijst downloaden met alle deelnemende opleiders aan het Nationale Zorgklas traject (deze lijst is groeiende en dus een momentopname).

In de praktijk

's Heeren Loo is al gestart met de mbo-certificaten, vertelde Ramon de Groot, manager bij de ’s Heeren Loo Academie tijdens de bijeenkomst. De organisatie heeft zo'n 1600 BBL-leerlingen per jaar. 'Wat we zien is dat de lange diplomatrajecten soms toch een belemmering zijn voor deelnemers om te starten, vooral ook voor hen die al aanpalend zijn opgeleid en veel competenties in huis hebben. Dus zijn we heel blij dat we erkend kunnen leren in kleinere eenheden.'

Aandacht, begeleiding en oriëntatie 

Toen 's Heeren Loo begon met dit traject waren er 1050 belangstellenden. Er startte een intensieve selectieprocedure, waarbij ook veel effort werd gestoken in het matchen van deelnemers met werkplekken. Uiteindelijk leidde dat tot de plaatsing van 142 deelnemers. 'Een belangrijk aandachtspunt bij het opleiden van medewerkers is een stevige basis', geeft hij aan. 'Van de uitstromers stroomt het merendeel in de eerste twee jaar uit. Dat heeft iets te maken met aandacht, begeleiding en de oriëntatie op het vak. In die basis hopen we met dit leertraject meer te kunnen investeren.' Net als bij de groep doorstromers die bijvoorbeeld zorg willen gaan verlenen aan een andere doelgroep binnen de gehandicaptenzorg. 'Daar hebben we nu een intern leeraanbod voor, maar dat is niet erkend', zegt Ramon. 'We willen kijken hoe we ons interne leeraanbod en de erkende certificaten meer kunnen laten samenkomen.' 

Typhoon

Ramon: 'Bij onze startbijeenkomst zagen we ontzettende blije mensen die nu een kans krijgen waar ze dat eerst niet hadden. Het creëren van kansen is heel mooi, en eigenlijk daar waar het om zo moeten gaan. Ik moest tijdens die startbijeenkomst denken aan een kort gedicht van zanger Typhoon: 

Langer kijken doet ontmoeten, ontvankelijkheid boven rede. Het voordeel van de twijfel is de voorloper van vrede.’

Typhoon

Spreekuren

Naar aanleiding van de bijeenkomst organiseert de VGN drie spreekuren om de vragen te behandelen die tijdens de bijeenkomst in de chat zijn gesteld. Ook is er ruimte voor aanvullende vragen. Hier kunt u zich inschrijven. 

App-groep Een leven lang leren

Wil je deelnemen aan een app-groep waarin we ervaringen uitwisselen over een leven lang leren? Mail dan je gegevens naar Ronella Bleijenburg: rbleijenburg@vgn.nl.

Terugkijken en meer informatie

Wilt u de bijeenkomst terugkijken? Onderstaand vindt u een link naar de opname. Ook vindt u in de bijlagen de presentatie die tijdens de bijeenkomst is gehouden, een overzicht van de deelnemende opleiders van de Nationale Zorgklas, antwoorden op de veelgestelde vragen tijdens de bijeenkomst en andere aanvullende informatie. Hier kunt u een langere versie bekijken van het filmpje van SBB dat tijdens de bijeenkomst is laten zien. Hier luistert u naar een podcast van het Actie Leer Netwerk over flexibel opleiden.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: