Achtergrond

Groei van het verzuim t/m vierde kwartaal 2019.

Leestijd: 2 minuten
23 maart 2020

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van verzuim in de gehandicaptenzorg (GHZ) tot en met het vierde kwartaal van 2019. Het vormt een samenvatting van de branchemonitor voor de GHZ.
Het gehele rapport van Vernet kan onderaan deze pagina (als bijlage) worden teruggevonden.


Verzuimpercentage blijft toenemen  

De afgelopen jaren is het verzuimpercentage in de GHZ gestegen van 5,5 in 2015 naar 6,38 in 2019 . Een stijging van 16 procent. Het verzuim was niet eerder zo hoog. Ten opzichte van 2018 is het verzuimpercentage met 1,6 procent iets toegenomen. Ook in het vierde kwartaal van 2019 (6,83) is het verzuimpercentage hoger dan in het vierde kwartaal van afgelopen jaren. Deze is 6,1 procent hoger dan in 2018 en 19,6 procent hoger dan in 2015.  

Grootste stijging verzuimpercentage onder personeel van 25 jaar en jonger

In alle leeftijdscategorieën is het verzuimpercentage tussen 2015 en 2019 toegenomen. De stijging is het grootst bij medewerkers van 25 jaar en jonger (42% hoger t.o.v. 2015). Ten opzichte van 2018 is het verzuimpercentage onder deze groep met 12,1 gestegen. Bij werknemers tussen de 26 en 35 jaar is de stijging ten opzichte van 2015 20,3 procent en ten opzichte van vorig jaar 6,1 procent. In de andere leeftijdscategorieën is het verzuimpercentage de afgelopen jaren tussen de 13,7 en 16 procent gestegen. Ten opzichte van 2018 is bij deze groepen deze nagenoeg gelijk gebleven (rond de 2 procent gedaald of gestegen).
Medewerkers van 25 jaar en jonger en tussen de 26 jaar en 35 jaar hebben zich in vergelijking met 2015 vaker ziek gemeld. De stijging is respectievelijk 27,2 en 6,8 procent. Ook in vergelijking met vorig jaar is de meldingsfrequentie in deze leeftijdsgroepen toegenomen met respectievelijk 8,3 en 1,9 procent. Bij personeel ouder dan 36 jaar is  er sprake van een daling ten opzichte van 2015, van tussen de 1,1 en 4 procent.  

Ook in de andere zorgbranches is het verzuimpercentage afgelopen jaren gestegen  

In de zorgbranches GGZ, VVT en ziekenhuizen is het verzuimpercentage de afgelopen jaren ook toegenomen, de gemiddelde toename ten opzichte van 2015 is 16,5 procent. Ten opzichte van vorig jaar is het verzuimpercentage zorg breed nagenoeg gelijk gebleven. Van alle branches laat alleen de GHZ dit jaar een stijging zien.
Het verzuimpercentage van de GHZ is iets hoger (3,9%) dan het zorg brede verzuimpercentage van 6,14. In vergelijking met de ziekenhuizen is deze hoger en in vergelijking met de VVT lager. Het is nagenoeg gelijk aan het verzuimpercentage van de GGZ.  

Meldingsfrequentie afgelopen vijf jaar iets gestegen  

De meldingsfrequentie is de afgelopen vijf jaar met 3,2 procent iets gestegen. Ten opzichte van 2018 is deze nagenoeg gelijk gebleven (0,98) (Figuur 2). De afgelopen jaren is de meldingsfrequentie in het vierde kwartaal rond de 1,0. Ook in de zorgbranches GGZ, VVT en ziekenhuizen is de meldingsfrequentie iets lager of gelijk aan vorig jaar.
De meldingsfrequentie van de GHZ is lager dan de zorg brede meldingsfrequentie van 1,07. 

Langdurig verzuim personeel is afgelopen jaren toegenomen  

De gemiddelde verzuimduur is afgelopen jaren met 13,2 procent toegenomen, van 22,8 dagen in 2015 naar 25,8 dagen in 2019 (Figuur 3). Deze is licht gestegen ten opzichte van 2018 (25,8 dagen). De stijging van de verzuimduur is tussen 2017 kleiner dan tussen 2015 en 2017. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door langdurig verzuim. Bij de duurklassen 92-365 dagen en 366-370 dagen is het verzuimpercentage respectievelijk met 24,5 en 25,7 procent toegenomen ten opzichte van 2015 (Figuur 4). Bij werknemers jonger dan 36 jaar is het verzuimpercentage bij duurklasse 92-365 met 45,5 procent toegenomen. Ook verzuimen werknemers in de leeftijdsklasse 56 jaar en ouder gemiddeld langer.

Totale verzuimkosten per FTE afgelopen jaren gestegen  

Het totaal aan verzuimkosten per FTE is sinds 2015 gestegen van 4.344 euro naar 5.226 in 2019, een stijging van 20,3 procent. De grootste stijging (11%) was tussen 2017 en 2018. Ten opzichte van 2018 zijn de verzuimkosten met 2 procent toegenomen. 

Afgelopen jaren  iets meer instroom van personeel dan uitstroom

Sinds 2016 is er iets meer personeel de gehandicaptenzorg ingestroomd dan uitgestroomd. De instroom in 2019 is 5,9 procent en de uitstroom 5,5 procent. Alle leeftijdsgroepen, behalve de groep 56 jaar en ouder, hebben een hogere instroom dan uitstroom. De beweging is het grootst onder werknemers tussen de 26 en 35 jaar.  
 
 

Maarten Hüttner
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maarten Hüttner