Achtergrond

Inclusion Europe: ‘Erken de gevolgen van structureel geweld’

27 maart 2019

Vrouwen met een beperking toen zij in een instelling woonden geweld hebben ervaren, worden daardoor later gehinderd, als zij een nieuw leven in de samenleving willen opbouwen. Dat schrijven Juultje Holla, Ellis Jongerius en José Smits in Leven na Geweld, een kwalitatief onderzoek in opdracht van Inclusion Europe.

twee armen rijken naar elkaar

In de instelling ontwikkelden de vrouwen zogeheten ‘coping-strategieën’ om de situatie draaglijk te maken, schrijven de onderzoekers: ‘Toen ze eenmaal uit de instelling waren bleven deze vrouwen bang dat hen hetzelfde zou overkomen als in de instelling, of dat ze terug gestuurd zouden worden.’
Voor het onderzoek voerden de onderzoekers uitgebreide en diepgaande gesprekken met tien vrouwen. Het onderzoek richt zich niet alleen op fysiek geweld en seksueel geweld, maar op alle soorten ervaringen die ervaringsdeskundigen als geweld ervaren, zoals gedwongen medicatie, vrijheidsbeperking, of geen kans krijgen om je te ontwikkelen. Deze vormen van geweld, die volgens onderzoekers een grote impact kunnen hebben, noemen zij structureel geweld. Volgens de onderzoekers hebben de vrouwen ondersteuning nodig door mensen die om hen geven en hun verleden erkennen.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: