Achtergrond

Informatie wetswijziging GGZ in de Wlz

23 juli 2020

De voorbereidingen op de wetswijziging dat mensen met een grondslag psychiatrische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz is in volle gang. Dit betreft onder andere de indicatiestelling, de zorginkoop en de uitwerking van behandeling voor deze cliënten.

vrouwe justitia tegen blauwe lucht

De belangrijkste zaken worden in dit artikel op een rij gezet.

Het is van belang dat het CIZ voor 1 januari 2021 alle cliënten beoordeeld hebben die mogelijk toegang kunnen krijgen tot de Wlz vanwege psychiatrische problematiek. Hiervoor is het noodzakelijk dat de indicatie-aanvragen uiterlijk 1 oktober aanstaande worden ingediend.

Op 26 mei organiseerden we vanuit de VGN een online-bijeenkomst over de betekenis van deze wijziging voor zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg. Daar zijn veel vragen gesteld. In de bijlage bij dit artikel staat een Q&A opgenomen. Bij de beantwoording van de vragen werd veel verwezen naar de publicatie van de nota van inlichtingen. Deze is inmiddels gepubliceerd.

Behandeling van psychiatrische problematiek is onderdeel van de aanspraak, wanneer er een grondslag psychiatrische stoornis is vastgesteld. In de praktijk kan dit leiden tot knelpunten. Deze signalen horen wij graag!

Gera van der Woude
Wil je meer weten?
Neem contact op met Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van: